Lokalsamfunn for helse og livskvalitet

Sunne kommuner jobber for å skape lokalsamfunn som er gode å leve i, for alle. Vi er et nettverk av kommuner og fylkeskommuner som setter folkehelse høyt i sin samfunnsplanlegging, og har en helhetlig tilnærming til helse. Vi er ambassadører for sosial bærekraft, og mener folkehelsearbeidet er avgjørende for å nå FNs bærekraftsmål. Sunne kommuner er del av WHOs Healthy Cities-nettverk.

Sammen gjør vi folkehelsearbeidet lettere, morsommere og mer kunnskapsbasert!

Sunne kommuner

Nysgjerrig på medlemsskap?

Som medlem i Sunne kommuner får du tilgang til et unikt kompetansenettverk. Vi tilbyr møteplasser, inspirasjon og kompetanseheving for politikere og ansatte som vil skape lokalsamfunn som er gode å leve i.

Jeg vil vite mer

Nyheter