Lokalsamfunn for helse og livskvalitet

Sunne kommuner jobber for å skape lokalsamfunn som er gode å leve i, for alle. Vi er et nettverk for og av kommuner og fylkeskommuner som setter folkehelse og sosial bærekraft høyt i sin samfunnsplanlegging. Sunne kommuner er del av WHOs Healthy Cities-nettverk.

Sammen gjør vi folkehelsearbeidet lettere, morsommere og mer kunnskapsbasert!

Sunne kommuner

Hvorfor bli medlem i Sunne kommuner?

Vi tilbyr møteplasser, inspirasjon og kompetanseheving for politikere og ansatte som vil skape lokalsamfunn som er gode å leve i. Medlemmene våre kobles med spennende aktører og innovative prosjekter. Vi bringer ulike fagfelt sammen og bygger bro mellom akademia og praksisfeltet.

Jeg vil vite mer

Nyheter

15
MAR

Åpent webinar: Vi må snakke mer om økonomi og psykisk helse

Velkommen til webinar den 15. mars kl. 9!