Lokalsamfunn for helse og livskvalitet

Sunne kommuner jobber for å skape lokalsamfunn som er gode å leve i, for alle. Vi er et nettverk for og av kommuner og fylkeskommuner som setter folkehelse og sosial bærekraft høyt i sin samfunnsplanlegging. Sunne kommuner er del av WHOs Healthy Cities-nettverk.

Sammen gjør vi folkehelsearbeidet lettere, morsommere og mer kunnskapsbasert!

Sunne kommuner

Hvorfor bli medlem i Sunne kommuner?

Vi tilbyr møteplasser, inspirasjon og kompetanseheving for politikere og ansatte som vil skape lokalsamfunn som er gode å leve i. Medlemmene våre kobles med spennende aktører og innovative prosjekter. Vi bringer ulike fagfelt sammen og bygger bro mellom akademia og praksisfeltet.

Jeg vil vite mer

Nyheter

20
OKT