Fylkeskommunene er i en særstilling i folkehelsearbeidet. De skal både fremme god helse og livskvalitet direkte, blant annet gjennom regional utvikling og ansvar for videregående skoler, og de skal understøtte kommunene i deres folkehelsearbeid. I Sunne kommuner deltar fylkeskommuner som er i front i dette arbeidet, blant annet fordi de ser verdien av samarbeid og partnerskap. I denne Folketanken tar vi tempen på oversiktsarbeidet, på program for folkehelsearbeid, og på samarbeidet mellom fylkeskommunen og kommunene. Hva er viktig og hvordan kan vi gjøre det lettere for fylkeskommunene å være en regional helsefremmende drivkraft?

Denne Folketanken er aktuell for folkehelsekoordinatorer, rådgivere, ledere og folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner. Arrangementet varer i 1 time og 15 minutter. Vi vil kort innlede om rammene for fylkeskommunens rolle som helsefremmer og fasilitator for samarbeid, og om Helsedirektoratets program for folkehelsearbeid. Deretter vil vi dele deltakerne inn i grupper, for slik å kunne dele erfaringer med hverandre på tvers av fylkes- og kommunegrenser. Hvordan kan vi styrke både samarbeidet regionalt og fylkeskommunens rolle som arkitekter for det gode liv?

Påmelding kommer senere.