Bolig er en av velferdspilarene i samfunnet, og boligforholdene vi lever under er en viktig påvirkningsfaktor på vår helse og livskvalitet. I et sosialt bærekraftig samfunn har alle innbyggere trygge boliger og gode nærmiljø.

Men i dagens Norge er boligmarkedet blitt en driver for ulikhet, med stadig økende priser for å kjøpe bolig. Rundt 1 million nordmenn er i dag på leiemarkedet, og veien inn på boligmarkedet blir stadig vanskeligere. Hvordan påvirker denne utviklingen folkehelsen og de sosiale helseforskjellene? Og hva kan kommuner gjøre for å sikre gode og stabile hjem og nabolag for innbyggerne, og et mer rettferdig boligmarked?

I denne Folketanken tar vi utgangspunkt i Regjeringens nye stortingsmelding om hvordan vi kan jobbe for mindre forskjeller i norske bysamfunn. Vi vil se nærmere på hvilke virkemidler kommuner har i dag for å sikre gode og trygge boliger og nabolag for alle, og hva som er barrierene for tiltak. Hvilke virkemidler trenger vi for at bolig blir en kilde til god helse og livskvalitet for alle samfunnsgrupper?

Tid: 20. oktober, kl. 9-10.15

Denne Folketanken er åpen for alle. Meld deg på her!