Kunnskapslaboratoriet

Her kan du lese om aktuelle og tidligere prosjekter, kurs og samarbeid.

Forskningsprosjektet Kort – for bedre psykisk helse og livskvalitet hos ungdom

Forskningsprosjektet Kort har utviklet et nytt tiltak som skal fremme god psykisk helse og livskvalitet hos ungdom. Tiltaket skal nå testes ut i...
Mennesker i byhage

Sosialt bærekraftige lokalsamfunn

Hvordan kan vi bruke sosial bærekraft som ny drivkraft i lokal samfunnsutvikling? Det skal forskningsprosjektet SOSLOKAL bidra til å finne svar...
DOGA og Sunne kommuner

Arkitektur og folkehelse

Nærområder med spennende og aktivitetsskapende uteområder bidrar til å få folk ut - hele året. Sunne kommuner og Design og Arkitektur Norge...
Stedskompasset

Dialogverktøyet Stedskompasset

Stedskompasset er et dialogverktøy som forenkler og forbedrer medvirkning i stedsutviklingsprosesser. Verktøyet er tilgjengelig for alle...
Gutt med blad

Psykisk helse og livskvalitet

Sunne kommuner er partner i forskningssenteret PROMENTA ved Universitetet i Oslo. Senteret er finansiert av Forskningsrådet og skal fremskaffe ny...
Illustrasjon mennesker

Veiledning i folkehelse for politikere

God helse skapes andre steder enn i helsesektoren. Derfor må alle politikere ha velgernes helse og trivsel i tankene når de fatter beslutninger...
Prague, Czechia

Tsjekkia og Norge samarbeider

Sunne kommuner og Healthy Cities-nettverket i Tsjekkia starter nå et nytt samarbeidsprosjekt. Målet er å dele kunnskap og erfaringer innen...
Brobyggerkurs

Bli en bedre brobygger!

Hvordan være en god agendasetter, og bygge bro mellom sektorer for å fremme helse og livskvalitet i kommunen? Sunne kommuner, Helsedirektoratet...
Jenter deltar på matkurs

Smaksverkstedet

Smaksverkstedet er et tilbud for barn og unge etter skoletid, hvor de lærer å lage næringsrik og bærekraftig mat fra bunnen. Kursets viktigste...
Kart over Østersjøen

Internasjonalt samarbeid

Sammen med flere nordiske og baltiske land skal Norge delta i et Interreg-prosjekt om forankring av folkehelse i lokal samfunnsutvikling...
Ungdommer i Reell Medvirking

Medvirkning og folkehelse

I 2018 samarbeidet Sunne kommuner med Reell Medvirkning, som jobber for økt ungdomsmedvirkning i norske lokalsamfunn. Medlemskommuner har gjennom...