Kunnskapslaboratoriet

Nettverket vårt er et laboratorium for utveksling av idéer, læring, sparring og kunnskapsutvikling. Vi er en hub mellom akademia og praksisfeltet, og medlemmene våre får tidlig tilgang til aktuelle prosjekter, kurs og samarbeid.

Grønn by

Kunnskapslaboratoriet

Sunne kommuner jobber for at medlemmene våre kan utveksle ideer, lære av hverandre og utvikle gode tiltak. Vi fungerer som en hub mellom forskning og praksisfeltet, for å sikre et kunnskapsbasert folkehelsearbeid. Vi er også en kobler opp mot organisasjonsliv, myndigheter og sosiale entreprenører.

Psykisk helse og livskvalitet

Psykisk helse og livskvalitet

Sunne kommuner er partner i forskningssenteret PROMENTA ved Universitetet i Oslo. Senteret er ...
Ta vare på velgerne dine

Ta vare på velgerne dine

God helse skapes andre steder enn i helsesektoren. Derfor må alle politikere ha velgernes helse og ...
Helsevennlig stedsutvikling

Helsevennlig stedsutvikling

Stedene vi bor, jobber og oppholder oss har stor betydning for vår helse og livskvalitet. Vi ...
Bli en bedre brobygger!

Bli en bedre brobygger!

Hvordan være en god agendasetter, og bygge bro mellom sektorer for å fremme helse og livskvalitet ...
Medvirkning og folkehelse

Medvirkning og folkehelse

I 2018 samarbeidet Sunne kommuner med Reell Medvirkning, som jobber for økt ungdomsmedvirkning i ...
Samarbeid for bedre folkehelse

Samarbeid for bedre folkehelse

Helse og trivsel skapes der vi lever livene våre. Sunne kommuner samarbeider med den sosiale ...
Samarbeid med sus!

Samarbeid med sus!

15 medlemmer har slått til på tilbudet om å få en fullfinansiert sykkel-rickshaw gjennom vårt ...