Kunnskapslaboratoriet

Her kan du lese om aktuelle og tidligere prosjekter, kurs og samarbeid.

Gode lokalsamfunn

10 gode grunner til å være med i Sunne kommuner

En investering i folkehelse er god samfunnsøkonomi. Sunne kommuner er et unikt kompetansenettverk for kommuner og fylkeskommuner som vil skape lokalsamfunn som er gode å leve i. ...
Ungdommer på biblioteket

Vi må investere mer i sosial bærekraft

Skal vi realisere visjonen om en bærekraftig fremtid må vi snakke mer om sosial bærekraft. Det skriver vi i vårt innspill til regjeringens handlingsplan for å nå bærekraftsmålene. ...
Mennesker i byhage

Sosial bærekraft

Hvordan kan vi styrke det sosiale perspektivet i lokal samfunnsutvikling? Sunne kommuner deltar i et samarbeidsprosjekt som skal bidra til å finne svar på dette. ...
Fargegata i Stavanger

Arkitektur og folkehelse

Nærområder med spennende og aktivitetsskapende uteområder bidrar til å få folk ut - hele året. Sunne kommuner og Design og Arkitektur Norge (DOGA) samarbeider om å teste ut nye løsninger i norske lokalsamfunn. ...
Gutt med blad

Psykisk helse og livskvalitet

Sunne kommuner er partner i forskningssenteret PROMENTA ved Universitetet i Oslo. Senteret er finansiert av Forskningsrådet og skal fremskaffe ny kunnskap om hvordan vi fremmer god psykisk helse og livskvalitet. ...
Illustrasjon mennesker

Ta vare på velgerne dine

God helse skapes andre steder enn i helsesektoren. Derfor må alle politikere ha velgernes helse og trivsel i tankene når de fatter beslutninger. «Ta vare på velgerne dine» er en veiledning i lokale og regionale politikeres folkehelseansvar. ...
FN-byen i Købehavn

Stedskompasset

Stedskompasset er et dialogverktøy som forenkler og forbedrer medvirkning i stedsutviklingsprosesser. Verktøyet er tilgjengelig for alle medlemmer i Sunne kommuner. ...
Brobyggerkurs

Bli en bedre brobygger!

Hvordan være en god agendasetter, og bygge bro mellom sektorer for å fremme helse og livskvalitet i kommunen? Sunne kommuner, Helsedirektoratet og KS inviterer til kurs. ...
Jenter deltar på matkurs

Smaksverkstedet

Smaksverkstedet er et tilbud for barn og unge etter skoletid, hvor de lærer å lage næringsrik og bærekraftig mat fra bunnen. Kursets viktigste formål er å skape matglede, og har derfor et stort fokus på lek, improvisasjon og felleskap. ...
Kart over Østersjøen

Internasjonalt samarbeid

Sammen med flere nordiske og baltiske land skal Norge delta i et Interreg-prosjekt om forankring av folkehelse i lokal samfunnsutvikling. ...
Ungdommer i Reell Medvirking

Medvirkning og folkehelse

I 2018 samarbeidet Sunne kommuner med Reell Medvirkning, som jobber for økt ungdomsmedvirkning i norske lokalsamfunn. Medlemskommuner har gjennom samarbeidet fått mulighet til å teste metoder og verktøy som høyner kvalitet og utbytte av medvirkningsprosesser. ...