Du er her: HjemKunnskapslaboratorietArkitektur og folkehelse

«Arkitektur og folkehelse» er en ny satsing fra Design og arkitektur Norge (DOGA), som utforsker sammenhengen mellom våre fysiske omgivelser og hvordan vi har det. Målet med prosjektet er å få folk ut – hele året.

Pilotprosjekt: Hverdagsreisen

En viktig del av tiltaket er å teste nye prosjekter i norske kommuner, og Sunne kommuners medlemmer har nå mulighet for å delta i pilotprosjektet Hverdagsreisen.

Prosjektet skal undersøke hvordan vi kan bygge nærmiljø som fremmer sosiale møter og økt hverdagsaktivitet, samt styrke kommuners design- og arkitekturkompetanse i folkehelsearbeidet.

«Hverdagsreisen» skal samle innsikt om hvordan folk bruker nærområdene sine. Hva er barrierer og drivere for fysisk aktivitet? Hvor og hvordan treffes folk, planlagt eller ikke? Det vi kaller en “hverdagsreise” er den reisen hver av oss gjør fra sofaen og ut i nærmiljøet – til skolen, butikken, jobben osv.

Kommunene som deltar får gjennomført en hverdagsreiseanalyse i et konkret uteområde, samt råd og forslag til hvordan kommunen kan fremme fysisk aktivitet og sosiale møter i det valgte uteområdet.

Første del av pilotprosjektet «Hverdagsreisen» er nå ferdig, og presenterer ny og nyttig kunnskap om medvirkning, folkehelse og stedsutvikling. Les mer om erfaringene fra prosjektet her.

Hverdagsreisen som metode er en praktisk tilnærming til hvordan man relativt raskt kan innhente innsikt for å få en dypere forståelse for innbyggernes valg og vaner i løpet av en hverdag, og for å avdekke nye løsninger når vi skal utvikle gode nærmiljø.

Sunne kommuner og DOGA vil i del 2 av prosjektet fortsette å teste ut Hverdagsreise-metoden i flere kommuner, samt bruke innsikten til å prototype og teste tiltak for å skape nærmiljø som fremmer aktivitet og sosiale møter. Interesserte medlemmer kan melde sin interesse til sekretariatet her.

Comte Bureau, som sto for innsiktsarbeidet i første del av prosjektet, har også utviklet en «Do it yourself»-manual for å senke terskelen til å gå i gang med tilsvarende prosjekter selv. Du kan laste ned Hverdagsreise-manualen her.

Finn inspirasjon i eksempelsamling

For å skape gode lokalsamfunn må vi i større grad inkludere folkehelseperspektivet i by- og stedsutvikling. Et perspektiv som ofte mangler i dag, sa arkitekt Ingerid Helsing Almaas fra DOGA under Sunne kommuners kick off-samling 2020.

Vi har bygget møteplassene ut av boligområdene våre.
Ingerid Almaas

DOGA ønsker å inspirere kommuner til å tenke annerledes, og har samlet en rekke gode eksempler på aktivitetsskapende uteområder i et helårsperspektiv. Felles for dem alle er at de gjør det enkelt for innbyggerne å ta turen ut.

– Vi må gi folk en grunn til å komme seg ut. Og de grunnene finner du i nabolaget, sier Tord Bakke fra 3RW Arkitekter, som står bak eksempelsamlingen.

Les hele eksempelsamlingen her.

Sunne kommuner besøkte DOGA på nettverkets kick off-samling 2020. Hele dagen ble streamet – opptaket kan ses her.