Du er her: HjemKunnskapslaboratorietForskningsprosjektet Kort – for bedre psykisk helse og livskvalitet hos ungdom

 

Om forskningsprosjektet Kort

I samarbeid med helsesykepleiere og ungdom har Regionsenter for barn og unges psykiske helse – Øst og Sør (RBUP) laget et nytt forskningsbasert tiltak som skal fremme god psykisk helse og livskvalitet hos ungdom. Sunne kommuner er partner i prosjektet.

Det nye tiltaket skal være tilpasset helsesykepleieren sin hverdag samtidig som det oppleves som nyttig og relevant for ungdom som kommer til helsesykepleier for støtte og veiledning. Tiltaket skal nå testes ut i skolehelsetjenesten på ungdomsskoler og videregående skole. 

Vårt mål er at ungdom som oppsøker skolehelsetjenesten får effektiv hjelp som bidrar til å fremme deres psykiske helse og livskvalitet. Vi ønsker derfor å teste et nytt tiltak som kan hjelpe helsesykepleierne med å nå dette målet.

Fra høsten 2023 blir tiltaket testet i en pilot med 30 skolehelsetjenester. Det vil samles inn data om hvordan det er å bruke tiltaket, både for helsesykepleiere og ungdom som deltar. Deretter vil tiltaket justeres til dets første fulle form, og testes ut i et fullskala eksperiment med 500 elever fra 2024 til 2025.

Ansvarlige for prosjektet er RBUP Øst og Sør. Samarbeidspartnere er Sunne kommuner – WHOs norske nettverk, forskningssenteret PROMENTA (Universitetet i Oslo og Folkehelseinstituttet) Viken fylkeskommune, Lillestrøm kommune, Mental Helse Ungdom (MHU), ADHD Norge, Rådgivning om Spiseforstyrrelser (RoS) og Barn av Rusmisbrukere (BaR).

Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd, og gjennomføres i perioden 2022 – 2026.