Du er her: HjemKunnskapslaboratorietHelsevennlig stedsutvikling

Stedene vi bor, jobber og oppholder oss har stor betydning for vår helse og livskvalitet. By- og stedsutvikling bør derfor spille en viktig rolle i folkehelsearbeidet, og ikke minst involvere innbyggerne – ekspertene på lokalsamfunnets ressurser og utfordringer.

Involverende stedsutvikling er derfor et av seks sentrale satsingsområder for WHO Healthy Cities-nettverket i den gjeldende strategiperioden. Sunne kommuner deltar i WHOs europeiske task force som skal kartlegge og formidle kunnskap og erfaringer fra arbeid med helsevennlig stedsutvikling i europeiske byer og kommuner.

Stedskompasset

Som en del av initiativet gjennomfører Sunne kommuner i 2020 pilotprosjektet «Gode lokalsamfunn skaper vi sammen». Et utvalg medlemskommuner vil i prosjektperioden teste det prisvinnende verktøyet Stedskompasset (på engelsk The Place Standard Tool). Verktøyet er utviklet i 2016 av skotske helsemyndigheter, Glasgow kommune og Architecture & Design Scotland.

The Place Standard is about more than gathering the data – it fosters a sense of inclusive collaboration and helps lead the way for community empowerment.

Resultater fra skotske kommuner viser at verktøyet forenkler og forbedrer medvirkning i stedsutviklingsprosesser. Sunne kommuner vil nå gjøre Stedskompasset tilgjengelig for norske kommuner og vil med pilotprosjektet teste og tilpasse verktøyet til norske forhold.

Stedskompasset