Du er her: HjemKunnskapslaboratorietStedskompasset

Stedene vi bor, jobber og oppholder oss har stor betydning for vår helse og livskvalitet. By- og stedsutvikling bør derfor spille en viktig rolle i folkehelsearbeidet, og ikke minst involvere innbyggerne – ekspertene på lokalsamfunnets ressurser og utfordringer.

Involverende stedsutvikling er derfor et av seks sentrale satsingsområder for WHO Healthy Cities-nettverket i den gjeldende strategiperioden. Sunne kommuner deltar i WHOs europeiske task force som skal kartlegge og formidle kunnskap og erfaringer fra arbeid med helsevennlig stedsutvikling i europeiske byer og kommuner.

Stedskompasset

Som en del av initiativet har Sunne kommuner gjennomført et pilotprosjektet, hvor et utvalg medlemskommuner testet det prisvinnende verktøyet Stedskompasset (på engelsk The Place Standard Tool) i 2020. Verktøyet er utviklet i 2016 av skotske helsemyndigheter, Glasgow kommune og Architecture & Design Scotland.

The Place Standard is about more than gathering the data – it fosters a sense of inclusive collaboration and helps lead the way for community empowerment.

Tilbakemeldingene fra pilotkommunene var svært gode, og deltakerne uttrykte at verktøyet både forenkler og forbedrer medvirkning i stedsutviklingsprosesser. I 2021 lanserte skotske myndigheter en ny og forbedret versjon av verktøyet, og Sunne kommuner har oversatt og tilpasset denne til norske forhold. Verktøyet er tilgjengelig for alle medlemskommuner og -fylkeskommuner.

Les også: Indre Østfold styrker innbyggernes stemme

Stedskompasset er et multiverktøy! Det er et verktøy for stedsutvikling, folkehelse, innbyggerdialog og samskaping. Samtidig er det et verktøy for alle, da det er lett å ta i bruk og skaper engasjement.
Heidi Eriksson, Indre Østfold kommune

Verktøyet kan lastes ned i medlemsportalen her.

Kompassdiagrammet