Du er her: HjemKunnskapslaboratorietTa vare på velgerne dine

Ta vare på velgerne dine

God helse skapes andre steder enn i helsesektoren. Derfor må alle politikere ha velgernes helse og trivsel i tankene når de fatter beslutninger. «Ta vare på velgerne dine» er en veiledning i lokale og regionale politikeres folkehelseansvar. Den skal inspirere, bevisstgjøre og gi kunnskap, slik at du som folkevalgt kan beholde velgerne dine lenge, sunne og friske.

Nytt og oppdatert konsept

Legat til fremme av folkehelsen innvilget i 2020 støtte til videreutvikling av politikerveiledningen. En arbeidsgruppe i Sunne kommuner har jobbet med å lage nytt materiale som nå er tilgjengelig. Konseptet er i større grad lagt opp slik at alle interesserte kommuner og fylkeskommuner får mulighet til å gjennomføre veiledningen på en måte som passer for deres kontekst og behov.

Det nye konseptet ble lansert på webinaret «Hvordan styrke politikeres kunnskap om folkehelsearbeidet?».
Se opptak av webinaret her.
Last ned PP-presentasjonene fra innleggene her.

Politikerveiledningen består av en ressurspakke i ulike deler:

  • Et basisforedrag i power point, inkludert manus – filen er redigerbar og vi anbefaler å supplere med informasjon om folkehelsesituasjonen i egen kommune/fylkeskommune, sentrale utfordringer samt idéer til relevante effektive tiltak og innsatsområder.
  • En power point-mal med tilsvarende grafikk som i basisforedraget
  • Ulike animasjonsfilmer og videoklipp
  • Illustrasjoner og figurer

Interessert i å vite mer om politikerveiledningen? Ta kontakt med oss!

En sunn og glad befolkning er kommunens viktigste kapital!

En veiledning for politikere om folkehelse

I folkehelseloven er både kommuner og fylkeskommuner gitt et betydelig folkehelseansvar. «Ta vare på velgerne dine» er en politikerveiledning som skal bevisstgjøre folkevalgte om dette ansvaret, og ikke minst gi kunnskap og inspirasjon til hvordan man som politiker best kan forvalte det.

Det overordnede budskapet i politikerveiledningen er at helse skapes andre steder enn i helsesektoren. For å skape et samfunn som fremmer helse og trivsel, og dermed forebygger heller enn å reparere, er det helt essensielt at alle politikere har velgernes helse og trivsel i tankene når de fatter beslutninger. Ikke bare de som har helse som felt.