Namsos kommune har folkehelse som en av sine sektorovergripende tema i kommuneplanens samfunnsdel. Namsos kommune skal gjennom arbeid i alle sektorer og i samarbeid med eksterne aktører ivareta og iverksette tilbud og tiltak som fremmer helse og reduserer helseforskjeller. Prioriterte områder 2020-2023 Fritidskort for barn og unge Prosjekt Campus Namdalen…

Du må være medlem og innlogget for å se dette innholdet.

Les mer om medlemsskap i Sunne kommuner her