Gode lokalsamfunn

10 gode grunner til å være med i Sunne kommuner

En investering i folkehelse er god samfunnsøkonomi. Sunne kommuner er et unikt kompetansenettverk for kommuner og fylkeskommuner som vil skape lokalsamfunn som er gode å leve i. ...
Barn som løper

– Nabolagene våre kan gjøre en stor forskjell for både helse og klima

Helsevennlig stedsutvikling og innovasjon i sosial bærekraft er temaet når Sunne kommuner og Indre Østfold kommune holder innlegg på klimatoppmøtet i Glasgow 2. november. ...
DOGA og Sunne kommuner

Arkitektur og folkehelse: Engasjerte kommuner går foran i nytt pilotprosjekt

Hvordan kan design og arkitektur bidra til å fremme hverdagsaktivitet og sosiale møter? Sunne kommuner og DOGA har nå valgt tre kommuner til å delta i nytt og spennende pilotprosjekt. ...
Stedskompasset

Sunne kommuner lanserer multiverktøy for innbyggerdialog og stedsutvikling

En ny norsk versjon av det prisvinnende skotske verktøyet Stedskompasset er nå lansert. Verktøyet kan bidra til å endre måten vi utvikler lokalsamfunnene våre på. ...
Sigri Spjelkavik folkehelsehelt

Sigri Spjelkavik og Møre og Romsdal får velfortjent heder

Folkehelserådgiver Sigri Spjelkavik og Møre og Romsdal fylkeskommune løftes frem for sin innsats for bedre folkehelse. ...
Wellbeing economy

– Det beste pasientforløpet er å ikke bli pasient

Vi trenger en helsedebatt som ikke bare handler om sykdom. I en kronikk i Dagsavisen etterlyser vi politikere som snakker om hvordan vi skal holde oss friske. ...
DOGA og Sunne kommuner

Nytt prosjekt skal sørge for mer aktivitet og sosiale møteplasser

Hvordan kan vi bygge nærmiljø som fremmer sosiale møter og økt hverdagsaktivitet? Design og Arkitektur Norge (DOGA) og Sunne kommuner inviterer medlemskommuner til å delta i nytt og spennende pilotprosjekt til høsten. ...
Kristiansand torv

Agder vil løfte regionens levekår

Agder fylkeskommune går foran for å skape gode levekår for alle i Sørlandsregionen. Med medlemskap i Sunne kommuner ser de nå frem til å styrke folkehelsearbeidet ytterligere. ...
Barn paa fjellet i Steigen

Steigen styrker sin folkehelseinnsats

I Steigen har strategisk folkehelsearbeid fått økt prioritet, og kommunen jobber nå målrettet for at alle innbyggere kan få oppleve høy livskvalitet i hverdagen. Som et ledd i dette arbeidet er de blitt med i Sunne kommuner. ...
FNs bærekraftsmål

Kan bærekraftsmålene gi folkehelsearbeidet ny vind i seilene?

Kommuner og fylkeskommuner har en nøkkelrolle arbeidet med å nå FNs bærekraftsmål. Og bærekraftsmålene kan være et unikt mulighetsvindu i arbeidet med å skape helsefremmende lokalsamfunn. ...
Vinje kommune

Vinje satser på barn og unges psykiske helse

Trygge oppvekstvilkår og god psykisk helse er en viktig prioritet i Vinje, et av Sunne kommuners nyeste medlemmer. ...
Marthe Leistad Bakken

Marthe Bakken får utmerkelse for sitt gode arbeid som samfunnsplanlegger

Verdal kommune og samfunnsplanlegger Marthe Bakken berømmes for å ha et helhetlig blikk på lokalsamfunnsutviklingen i Verdal – til det beste for byens innbyggere. ...
Sunne kommuners nettverkskonferanse_Aalesund

Velkommen til nettverkskonferanse i Ålesund!

Hvordan bygger vi sosialt bærekraftige lokalsamfunn? Det er tema for Sunne kommuners nettverkssamling, som går av stabelen 1.-2. september i Ålesund. Samlingen er en del av bærekraftfestivalen the North West. ...
Temagrupper levevaner

Stor vekst for Sunne kommuner

Sunne kommuners nettverk vokser, og har på få måneder fått en rekke nye medlemmer. – Koronapandemien gjør behovet for et kompetansenettverk som jobber for å fremme helse og livskvalitet større enn noen gang, sier daglig leder Vigdis Holm. ...
God livskvalitet er en samfunnsinvestering

– God livskvalitet er en samfunnsinvestering

Å oppleve god livskvalitet har verdi for den enkelte, men det er også av stor samfunnsøkonomisk betydning. Hvordan kan kommuner og fylkeskommuner jobbe med livskvalitet i sitt folkehelsearbeid? ...
Gode nærmiljø

Sterkt styre til å lede nettverket videre

Under generalforsamlingen 22. april var det valg av nytt styre i Sunne kommuner. Ane Bjørnsgaard rykker opp som ny nestleder og Bent Olav Olsen er nytt styremedlem. ...

Linn Haraldstad berømmes for folkehelseinnsats og brobygging

Indre Østfold kommune og folkehelserådgiver Linn Haraldstad har fått utmerkelsen månedens folkehelsehelt for sitt arbeid med å sette helse, livskvalitet og sosial bærekraft på dagsordenen. ...
Barnas plattform

Brønnøy tester verktøy for bedre psykisk helse

Barnefamilier i Brønnøy kommune får nå muligheten til å delta på digitalt foreldrekurs fra den sosiale entreprenøren Barnas plattform. Målet er styrke barn og unges selvfølelse. ...

Folketanken: Ny møteplass for deg som jobber med folkehelse

Sunne kommuner lanserer ny møteplass for alle som jobber med å skape lokalsamfunn som er gode å leve i. ...
Doktorgrad Dina von Heimburg Levanger kommune

– Barnehagen er en unik arena for økt inkludering i lokalsamfunnet

Et doktorgradsprosjekt i Levanger bygger bro mellom akademia og praksisfeltet, og skal bidra til mer samhold og inkludering. ...
Lene Conradi, ordfører i Asker

Lene Conradi valgt inn i ny WHO-komité

Lene Conradi, ordfører i Asker og styreleder i Sunne kommuner, er invitert til å sitte i WHO Healthy Cities’ nye politiske komité. – Dette er en unik mulighet til å styrke nettverkets internasjonale samarbeid, sier ordføreren. ...
Vigdis Holm Sunne kommuner

Vigdis Holm er ny daglig leder

Mandag 18. januar tiltrer Vigdis Holm som ny daglig leder i Sunne kommuner. Holm har bred erfaring fra både organisasjonsliv og internasjonalt samarbeid, og hun brenner for å skape gode levekår for alle. ...
Damer på frivilligbørs

Indre Østfold styrker innbyggernes stemme

Indre Østfold vil gjøre det enkelt for innbyggerne å engasjere seg i stedsutvikling. Som ledd i denne satsingen har kommunen deltatt i Sunne kommuners pilotprosjekt, som tester og utvikler det prisvinnende, skotske dialogverktøyet «Stedskompasset». ...
Ungdommer på biblioteket

Vi må investere mer i sosial bærekraft

Skal vi realisere visjonen om en bærekraftig fremtid må vi snakke mer om sosial bærekraft. Det skriver vi i vårt innspill til regjeringens handlingsplan for å nå bærekraftsmålene. ...
Barn leker i naturen

Ny politikerveiledning lansert

Politikerveiledningen «Ta vare på velgerne dine» lanseres nå i ny og forbedret versjon. – Materialet har fått en grundig oppdatering, og er nå enklere å tilpasse lokale behov, sier Ingvild Little, daglig leder i Sunne kommuner. ...
Illustrasjon mennesker

Nyttig verktøy fra Helsedirektoratet

Hvordan kan kommuner jobbe med sosial ulikhet i helse? Det var tema da Sunne kommuner og Helsedirektoratet nylig arrangerte webinar og workshop, hvor vi testet et nyttig kartleggingsverktøy. ...
Mennesker i byhage

Vil styrke sosial bærekraft i norske kommuner

Hvordan kan vi fremme det sosiale perspektivet i lokal samfunnsutvikling? Sunne kommuner deltar i et nytt samarbeidsprosjekt som skal bidra til å finne svar på dette. ...
Wellbeing economy

Livskvalitet som bærende prinsipp

Koronapandemien er en mulighet til å endre måten vi lever på, mener Wellbeing Economy Alliance. Les deres 10 prinsipper for å bygge samfunn som prioriterer gode liv for alle innbyggere. ...
Friluftsliv

Saltdal nytt medlem

Saltdal kommune slutter seg til nettverket! Vi ser frem til å samarbeide med den nordnorske kommunen, som er opptatt av å skape gode møteplasser for store og små i nærmiljøet. ...
Helsevennlig stedsutvikling

Helsevennlig stedsutvikling: verktøy, ressurser og nettverk

Nytt kompendium fra WHO Healthy Cities samler nyttige verktøy og ressurser om helsevennlig by- og stedsutvikling. Publikasjonen er del av en større ressurspakke som er under utvikling. ...
en meters avstand

COVID-19: Nytt arbeidsverktøy fra WHO

WHO utgir nytt arbeidsverktøy som skal hjelpe lokale myndigheter med å håndtere koronapandemien. ...
Gode lokalsamfunn

Vil du lede et nettverk i vekst?

Sunne kommuner søker ny daglig leder! Vi ser etter en utviklingsorientert og samfunnsengasjert person, som ønsker å fremme sosial bærekraft og folkehelse i lokal samfunnsutvikling. Søknadsfristen er 22. oktober. ...
Jenter leker

Helse er et politisk valg

Å fremme helse og livskvalitet står sentralt i FNs bærekraftsmål, men arbeidet kan ikke gjøres av helsesektoren alene. Ny film fra WHO viser tre tiltak som kan sikre varige endringer. ...
Mennesker i Fredrikstad

Fredrikstad nytt medlem

Fredrikstad slutter seg til nettverkssamarbeidet! I Fredrikstad får vi en partner som setter helse, livskvalitet og sosial bærekraft i sentrum, og vi gleder oss til å få denne ambisiøse kommunen med på laget. ...
Barn ved vann

Aurskog-Høland satser på folkehelse

Aurskog-Høland styrker arbeidet med å fremme god helse og livskvalitet for sine innbyggere. Som et ledd i denne satsingen er kommunen nå blitt medlem i Sunne kommuner. ...
Lene Conradi ordfører Asker

Lene Conradi ny styreleder

Det er med stor glede vi ønsker Askers ordfører, Lene Conradi, velkommen som ny styreleder i Sunne kommuner! ...
Illustrasjon mennesker

Nå må vi prioritere forebygging

Helseforskjellene i samfunnet vårt synliggjøres under Covid-19. Viruset minner oss om hvor viktig det er å investere i forebyggende og helsefremmende arbeid. ...
Barnas plattform

Foreldrekurs for bedre psykisk helse

Brønnøy inngår samarbeid med den sosiale entreprenøren Barnas Plattform, og tester digitalt foreldrekurs for alle familier i kommunen. Målet er bedre psykisk helse og livskvalitet for barn og unge. ...
Folkehelsekoordinator Ane Bjornsgaard

I krisetider må vi stå sammen

Det er alltid viktig å tenke over hvordan vi snakker til – og om – hverandre. Dette gjelder spesielt når vi står midt oppi en global krise. ...
Jenter på tur i skogen

Årets nettverkssamling er avlyst

Årets nettverkssamling avlyses grunnet situasjonen rundt Covid-19. Generalforsamlingen for politiske kontaktpersoner gjennomføres som videokonferanse den 27. mai. ...
Fargegata i Stavanger

Vi kan bygge oss til bedre folkehelse

Aktivitet, design og arkitektur var tema da Sunne kommuners medlemmer nylig var samlet i Oslo for nettverkets årlige kick off-samling. ...
Familie sykler i skogen

Tester prisvinnende verktøy

Sunne kommuner starter året med et nytt pilotprosjekt! Fire kommuner er valgt ut til å teste det prisvinnende skotske verktøyet «Stedskompasset», som gir innbyggere større innflytelse på utviklingen av deres nærmiljø. ...
Oppdal kommune går foran for bærekraftige lokalsamfunn

Oppdal går foran

– Ved å signere WHO Healthy Cities’ visjon viser Oppdal at kommunen vil prioritere innsatsen for å skape sunne og bærekraftige lokalsamfunn, sier Ingvill Dalseg, lokalpolitiker i Oppdal. ...
Modum på WHO-konferanse

Slutter seg til WHOs visjon

Flere av Sunne kommuners medlemmer slutter seg til WHO Healthy Cities’ visjon for gode og sunne lokalsamfunn. - Det er en viktig politisk viljeserklæring for folkehelsearbeidet, mener daglig leder i Sunne kommuner. ...
Mennesker på fjellet med sykkel

Gildeskål nytt medlem

Gildeskål er opptatt av å sikre alle innbyggere god livskvalitet. Nå styrker kommunen deres satsing på folkehelse, og blir med i nettverket vårt! ...
Gutt med blad

Sunne kommuner partner i nytt forskningssenter

Bedre psykisk helse og livskvalitet for alle er målet for et nytt forskningssenter ved Universitetet i Oslo. – Vår sentrale rolle gir oss en unik mulighet til å styrke samspillet mellom forskning og praksis, sier daglig leder i Sunne kommuner. ...
Illustrasjon mennesker

Slik sikrer vi rettferdig fordeling av helse

Aldri før har vi hatt et så tydelig bilde av hva som forårsaker sosiale helseforskjeller. Det slår WHO fast i ny statusrapport, og utpeker samtidig fem viktige innsatsområder for å sikre god helse for alle. ...
Helse er et politisk valg

4 bud til alle folkevalgte

- Ta vare på velgerne dine! Det er vårt budskap til politikere som nå går inn i sin 4-årsperiode som kommunestyrerepresentant. ...
Barn leser ute

Vi kan forebygge utenforskap!

Å sikre alle barn like betingelser for utvikling og læring forebygger fremtidens utenforskap. - Vi har god kunnskap om hvordan vi kan gjøre dette i praksis. Likevel tas løsningene lite i bruk, sier forskere fra NUBU. ...
Indre Østfold nytt medlem

Indre Østfold nytt medlem

Folkehelse og sosial bærekraft blir et viktig satsingsområde i den nye kommunen Indre Østfold. Som et ledd i dette arbeidet er kommunen nå blitt med i Sunne kommuner. ...
Vintersol i Ballangen

Ballangen nytt medlem

Ballangen styrker sitt folkehelsearbeid og slutter seg til Sunne kommuner. Vi ser frem til å samarbeide med den nordnorske kommunen om å skape gode og levende lokalsamfunn. ...
Styreleder Ildri

Styreleder Ildri Eidem Løvaas er død

Det er med stor sorg vi har mottatt budskapet om at vår kjære styreleder gjennom mange år, Ildri Eidem Løvaas, har gått bort. ...
Health equity policy tool

Styrker innsats mot helseforskjeller

Nytt verktøy fra WHO utpeker fem innsatsområder for å utjevne sosial ulikhet i helse. - Særlig spennende er verktøyets konkrete kobling til FNs bærekraftsmål, sier daglig leder i Sunne kommuner. ...
Folkehelsemeldingen

Folkehelsa er et samfunnsansvar!

Det er på tide å se folkehelse i et større samfunnsperspektiv. Det var vårt hovedbudskap til Stortingets helse- og omsorgskomité da de avholdt høring om den nye folkehelsemeldingen 9. mai. ...
Lene Conradi

Årets folkehelsehelter er kåret!

Sunne kommuner er et nettverk fullt av mennesker som hver dag står på for å sikre helse og trivsel for alle. Tre av disse heltene ble berømmet med folkehelsepris på vår nettverkskonferanse 29. april. ...
Gode lokalsamfunn skaper vi sammen

Samarbeid gir gode lokalsamfunn

Hvordan kan vi i fellesskap skape bærekraftige og helsefremmende nærmiljø? Det var tema da Sunne kommuners nettverkssamling gikk av stabelen i Asker den 29.-30. april. ...
Asker kulturhus

Populær nettverkskonferanse

Bærekraft, samskaping og nærdemokrati er tema når vi samles til årets nettverkskonferanse i Asker den 29. april. Rekordmange er påmeldt, men det er fortsatt ledige plasser! ...
Lene Conradi ordfører Asker

Bærekraftsmål gir nye muligheter

Fremtidens Asker er blant de første kommunene i Norge som tuftes på FNs bærekraftsmål. – Målene bidrar til en bevisstgjøring, og gir mange nye ideer, sier ordføreren i Asker. ...
Kick-off

Kickstart av folkehelseåret 2019!

Inkludering, politisk agendasetting og helsefremmende stedsutvikling sto på programmet da Sunne kommuners medlemmer møttes i Oslo for å kickstarte et nytt folkehelseår. ...
Nettverkssamling i Asker

Sunne kommuner er 25 år!

Hvordan bygger vi bærekraftige og helsefremmende nærmiljø gjennom samskaping? Det er tema når Sunne kommuners nettverkssamling går av stabelen i Asker den 29.-30. april! ...
FNs bærekraftsmål 3

Ny epoke for folkehelsearbeidet

WHO Healthy Cities peker ut seks nye innsatsområder som skal utgjøre rammeverket for nettverkets arbeid de neste fem årene. Visjonen gir en tydelig kobling mellom folkehelse og bærekraftig utvikling. ...
Modum på WHO-konferanse

Modum inspirerer europeiske byer

Modum kommune har lykkes med å øke deltakelsen i fritidsaktiviteter. I høst var de på plass under WHOs Healthy Cities-konferanse for å dele suksessoppskriften. ...
Smaksverkstedet i Bodø

Matglede på menyen

I høst har Smaksverkstedet startet opp hos flere av våre medlemskommuner. Det betyr at en rekke barn og unge nå får mulighet til å lage næringsrik og bærekraftig mat som en del av deres fritidstilbud. ...
Ingvild på brobyggerkurs

Stor interesse for brobyggerkurs

Kurset «Bli en bedre brobygger» gir et nytt perspektiv til folkehelsearbeidet. Etter utelukkende positive tilbakemeldinger er flere kurs nå på trappene. ...
Sirdal nytt medlem

Sirdal nytt medlem

Sirdal kommune slutter seg til nettverkssamarbeidet! I Sirdal får vi en partner som setter fellesskap, samarbeid og aktivitetsglede høyt i sitt folkehelsearbeid. ...
Brønnøy styrker unges selvfølelse

Vil styrke barn og unges selvfølelse

Skolen er en viktig arena for å fremme god psykisk helse. Derfor blir livsmestring nå en del av timeplanen for elever i Brønnøy kommune. ...
Fjaler nytt medlem

Fjaler satser på folkehelse

Fjaler går foran og blir Sogn og Fjordanes første sunne kommune. Vi ønsker velkommen, og ser fram til å samarbeide med vestlandskommunen om å skape gode og helsefremmende lokalsamfunn. ...
Sunne kommuner

Sunne kommuner i kraftig vekst

Sunne kommuners nettverk vokser. Utviklingen tyder på at det mer enn noen gang er behov for et erfaringsnettverk for kommuner og fylkeskommuner som vil skape gode og helsefremmende lokalsamfunn. ...
Kristiansand satser på sykkel

Mindre foreldrekjøring – bedre folkehelse

Kristiansand kommune inviterer nå byens ungdomsskole-elever med på en kampanje mot foreldrekjøring. Målet er lavere klimagassutslipp og bedre folkehelse. ...
Maria ny komunikasjonsrådgiver

Maria Eintveit er vår nye medarbeider

107 søkere var interessert i jobben som organisasjons- og kommunikasjonsrådgiver i Sunne kommuner. Vi er glade for å meddele at Maria Eintveit er vår nye medarbeider i sekretariatet. ...
Amagerbrotorv i København

Dette kan vi lære av København

Danmarks hovedstad tar folkehelse på alvor. Det gir glade og sunne innbyggere. Her er seks gode initiativer norske kommuner kan lære av. ...
Mo i Rana

Sammen for bedre helse og trivsel

Den 18. og 19. april gikk Sunne kommuners nettverkssamling av stabelen i Rana. Konferansen samlet folkehelsefolk fra hele landet som er opptatt av hvordan vi kan skape gode og helsefremmende lokalsamfunn. ...
Dina von Heimburg årets nettverker

Dina von Heimburg er “årets nettverker”!

Av nettverkskolleger beskrives hun som sprudlende, kunnskapsrik og inspirerende. Dina von Heimburg ble berømmet med folkehelsepris Sunne kommuners nettverkskonferanse 19. april. ...
Ingvill Dalseg årets folkehelsepolitiker

Ingvill Dalseg er årets folkehelsepolitiker!

Ingvill Dalseg, varaordfører i Oppdal kommune, ble under nettverkskonferansen vår 19. april kåret til "Årets folkehelsepolitiker". ...
Med ungdom i fokus

Brønnøy berømmes for nytenkning

Brønnøy kommune og prosjektet MED Ungdom i fokus fikk utmerkelsen Årets innovatør under Sunne kommuners nettverkskonferanse 19. april. ...
Brobyggerkurs

Bli en bedre brobygger!

Hvordan være en god agendasetter, og bygge bro mellom sektorer for å fremme helse og livskvalitet i kommunen? Sunne kommuner, Helsedirektoratet og KS inviterer til kurs. ...
Utlysning av stilling

Vi søker kommunikasjonsrådgiver

Vil du være med å utvikle et spennende nettverk i vekst? Kan du formidle komplisert stoff på en tilgjengelig og engasjerende måte? Da er du kanskje den vi leter etter! ...
Nettverkssamling i Rana

Planlegging for bedre helse og trivsel

Sunne kommuners nettverkskonferanse går av stabelen i Rana 18.-19. april, og har temaet Folkehelse i alt vi gjør? Politikk og planlegging for bedre helse og trivsel. ...
Tursti i naturen

Austevoll er nytt medlem

Austevoll kommune har sluttet seg til nettverkssamarbeidet! I Austevoll får vi en spennende nettverkspartner som er særlig opptatt av å skape gode nærmiljø for store og små. ...
Sunne kommuner

KRONIKK: Ei drømmedame for folkehelsa?

Den nye eldre- og folkehelseministeren uttalte nylig at hun var «drømmedama for friluftslivet». Vi håper hun også vil være en drømmeminister for oss som jobber bredt og helhetlig for en mer helsevennlig samfunnsutvikling. ...
Årets folkehelsehelter

Hvem er årets folkehelsehelter?

Hvem er årets politiker, innovatør og nettverker? Vi kårer årets folkehelsehelter! Nominer fram til 6. april. Vinnerne kåres på Sunne kommuners nettverkssamling 18.-19. april. ...
Gammel telefon på bord

Kommunikasjon og folkehelse

Hvorfor er kommunikasjon et viktig verktøy i folkehelsearbeidet? Vi sparker det nye året i gang med en kick off for medlemmer på Sentralen i Oslo. ...
Engasjerte mennesker på workshop

6 gode grunner til å bli med i nettverket vårt!

Er du politiker eller ansatt i en kommune eller fylkeskommune? Her er 6 gode grunner til å bli med i nettverket vårt! ...
Barn på matkurs

Matglede for barn og unge

Gjensidigestiftelsen har gitt millionbevilgning til Folkelig for å etablere Smaksverkstedet i flere lokalsamfunn, blant annet i nettverket vårt. ...
Med ungdom i fokus

Med ungdom i fokus!

Gjennom medvirkning og fokusdager deltar ungdommen i Brønnøy aktivt i kommunens samfunnsutvikling.

...
Kart over Østersjøen

Internasjonalt samarbeid

Sammen med flere nordiske og baltiske land skal Norge delta i et Interreg-prosjekt om forankring av folkehelse i lokal samfunnsutvikling. ...
Ungdommer i Reell Medvirking

Medvirkning og folkehelse

I 2018 samarbeidet Sunne kommuner med Reell Medvirkning, som jobber for økt ungdomsmedvirkning i norske lokalsamfunn. Medlemskommuner har gjennom samarbeidet fått mulighet til å teste metoder og verktøy som høyner kvalitet og utbytte av medvirkningsprosesser. ...
Sykkel i by

10 råd for å få flere på sykkel

Flere syklende er bra for miljøet og folkehelsa. Det er dessuten god samfunnsøkonomi. Her er Syklistenes Landsforenings beste råd til kommuner som vil satse på sykkel. ...
Gutt med hettegenser

Østfolds unge får livsmestring på timeplanen

Som første fylke i landet tar Østfold psykisk helse inn som et eget emne i undervisningen på videregående skole. Satsingen får ros av psykologiprofessor Arne Holte. ...
Barn på fjelltur

Oppdal nytt medlem

Oppdal vil fremme «det gode liv i ei attraktiv fjellbygd». Som ledd i denne satsingen er kommunen nå blitt med i Sunne kommuner. ...
Barn løper

Fylkespionér på helse og trivsel

Østfold fylkeskommune har gode partnerskap med både kommuner og forskningsmiljøer. Det blir det godt folkehelsearbeid av. ...
Illustrasjon mennesker

5 bud til alle folkevalgte

- Ta vare på velgerne dine! Det er vårt budskap til politikere som nå går inn i sin 4-årsperiode som stortingsrepresentant eller regjeringsmedlem. ...
Folk danser på bro

Hele Øygarden på hjul

Det var ikke bare toppidrettsutøvere som satte seg på sykkelsetet under Sykkel-VM i vest. I Øygarden brukte de verdensmesterskapet til å sette fokus på hele befolkningens helse og trivsel. ...
Rask psykisk helsehjelp i Modum

Modum går foran for bedre psykisk helse

I Modum har innbyggerne tilbud om gratis psykisk helsehjelp uten ventetid eller henvisning fra fastlegen. Resultatet er færre syke, og innbyggere med bedre livskvalitet. ...
Invitasjon til samtale i Bodø

Bodø: Den lekende byen

Trivsel og lek er stikkord i Bodøs brede folkehelsesatsing. Drømmescenariet for folkehelsekoordinator Gøran Raade-Andersens er at polarbyen blir kjent som «den lekende byen».

...
Mennesker på gressplen

Partienes hjertesaker for folkehelse

Hva mener politikerne om folkehelse? Vi har spurt partiene hva de vil gjøre for å bedre folkehelsa i Norge. ...
Mennesker løper hånd i hånd

Folkehelsekonferansen 2017

Et miljøvennlig lokalsamfunn er et helsefremmende lokalsamfunn. Folkehelsekonferansen går av stabelen 23. og 24. oktober, og tar for seg lederskap og samskaping for helsefremmende og bærekraftige lokalsamfunn. ...
Mennesker på hagefest

Asker går foran for enslige mindreårige

I sommer var det ett år siden Asker kommune etablerte sitt første familiehjem for enslige mindreårige asylsøkere. Modellen har vært en stor suksess, og kommunen er nå i gang med å opprette familiehjem nummer åtte. ...
Små barn i blomstereng

Kun helsefremmende barnehager i Rana

Alle de 22 barnehagene i Rana kommune oppfyller de strenge kravene for å kunne kalle seg en «helsefremmende barnehage». ...
Sunne kommuner

10 råd for bedre folkehelse

- Fyll svømmehallene med vann, bevar folkebibliotekene og la det skinne av barnehagene! Det er noen av rådene samfunnsviter Arne Klyve har for bedre folkehelse. ...
Gutt med hettegenser

Vellykket nettverkssamling i Kristiansand

8. og 9. mai var både folkevalgte og fagfolk samlet til nettverkssamling i Kristiansand. Et sentralt tema på årets samling var barn og unges psykiske helse. ...
Kvinner i Levanger

Verktøybok for integrering

Å ha en jobb er en vesentlig faktor for inkludering, helse og trivsel. I Levanger kommune har de utviklet en verktøybok for bedre kvalifisering og integrering av innvandrerkvinner med lite eller ingen utdanning. ...
Grensen mellom Norge og Sverige

Scandinavian partnership

The Norwegian WHO Healthy Cities network has joined forces with the similar networks in Denmark and Sweden to contribute to the development of a new course. ...
Jente leker i tre

Helsefremmende barnehager i Nordland

Nordland har i flere år jobbet systematisk med en sertifiseringsordning for helsefremmende barnehager. Denne måneden kunne de første Nordlandsbarnehagene smykke seg med den hederlige benevnelsen. ...
Grensen mellom Norge og Sverige

Skandinavisk samarbeid

Sunne kommuner samarbeider med våre søsternettverk i Danmark og Sverige om et kurs for alle som jobber med folkehelse i kommunene. ...
Utsikt i Oppdal

Ny veileder for folkehelsearbeid

I Trøndelag er det utviklet en modell som er utgangspunkt for en ny veileder for folkehelsearbeid i kommunene. ...
Gym i gaten

Samarbeid for bedre folkehelse

Helse og trivsel skapes der vi lever livene våre. Sunne kommuner samarbeider med den sosiale entreprenøren Folkelig, med mål om å skape liv i flere nabolag! ...
Gutt med hettegenser

Velkommen til nettverkskonferanse!

Hvordan skaper vi lokalsamfunn som fremmer mening og mestring for ungdom? Det er et sentralt tema på Sunne kommuners nettverkssamling 8.-9. mai i Kristiansand. ...
Folk på samling

Kick off av folkehelseåret 2017!

Kreative nettverksprosesser, møte med akademia og speed dating med sosiale entreprenører stod på programmet da medlemmene våre møttes til kick off-samling på Sentralen 25. og 26. januar. ...
Haugenparken i Songdalen

Songdalen nytt medlem

Songdalen kommune har gjennom politisk forankring valgt å satse stort på folkehelse. Som et ledd i denne satsingen er de nå blitt med i Sunne kommuner. ...
Rongesundet i Øygarden

Øygarden med i Sunne kommuner

Vi har fått et nytt medlem! Øygarden har i lang tid satt folkehelse høyt, og er den aller første Hordalandskommunen som slutter seg til nettverkssamarbeidet. ...
Ingvild Gundersen Little ny daglig leder

Vi har fått ny daglig leder

Ingvild Gundersen Little er ansatt som ny daglig leder i Sunne kommuner. I Little får nettverket en engasjert, kunnskapsrik og dedikert fasilitator, med bred erfaring fra folkehelsefeltet. ...
Barn på sykkel

Grane nytt medlem

Helgelandskommunen Grane er blitt med i Sunne kommuner. I Grane får vi nytt dedikert nettverksmedlem som sikter mot å bli Nordlands beste folkehelsekommune! ...
Sammen på rickshaw sykkel

Samarbeid med sus

15 medlemmer har slått til på tilbudet om å få en fullfinansiert sykkel-rickshaw gjennom vårt samarbeid med «Sammen på sykkel». Nå suser syklene avgårde fra Vestvågøy i nord til Sandnes i sør. ...
Strand i Sandnes

Vellykket nettverkssamling i Sandnes

27.-29. april var nettverket samlet til givende både faglige og sosiale nettverksdager i Sandnes. ...
Folkehelsekoordinatorer på samling i Brussel

Sosial bærekraft i Brussel

Innsats for å utjevne sosiale helseforskjeller blant barn kan gi store samfunnsmessige gevinster. 17. og 18. mars var aktører fra flere land samlet i Brussel for å diskutere dette temaet. Sunne kommuner var representert ved Stine Busborg Sagen fra Kristiansand. ...
Sosiale entreprenører på Sentralen

Kommuner + sosiale entreprenører = sant?

Store samfunnsutfordringer krever samarbeid på tvers av sektorer. 15. mars arrangerte vi en inspirerende workshop om hvordan kommuner og sosiale entreprenører kan samarbeide for å redusere sosiale helseforskjeller. ...
Sunne kommuner flytter til Sentralen

Vi flytter til Sentralen

1. mars åpnet Sparebankstiftelsens nye storstue for kulturproduksjon og samfunnsinnovasjon. Det splitter nye huset er også sekretariatets nye arbeidssted i Oslo. ...
Strand i Sandnes

Velkommen til nettverkskonferanse i Sandnes

Inkludering og integrering er sentrale tema på årets nettverkskonferanse. Den går av stabelen 28. april, og er en del av Sunne kommuners nettverkssamling 27.-29. april i Sandnes. ...
Barn som stedsutviklere

Med barna som stedsutviklere

Hvordan ville byer og nabolag sett ut dersom barn og unge fikk bestemme? I Bodø er de noen steg nærmere svaret, etter å ha deltatt i et prosjekt om bylandskapet som sosial arena. ...
Barn som løper

Psykologer viktig i folkehelsearbeidet

Hvordan kan psykologers kompetanse benyttes i praktisk folkehelsearbeid i kommunene? En ny rapport viser hvordan ...
Kristiansand satser på sykkel

Kristiansand på sykkeltoppen!

Hvordan har Kristiansand havnet på sykkeltoppen? En undersøkelse viser at sykkelandelen i sørlandsbyen nå er på 10 %, og at byen har landets mest fornøyde syklister. ...
Sammen på sykkel

Samarbeid for livs- og sykkelglede

Sunne kommuner har inngått partnerskap med Sammen på sykkel. Dette innebærer blant annet at alle våre medlemmer får tilbud om en fullfinansiert elektrisk sykkel-rickshaw! ...
Barn som synger i kor

De ti frivillighetspolitiske bud

Over 300 organisasjoner har stilt seg bak "De ti frivillighetspolitiske bud", som Frivillighet Norge nå har sendt ut til alle kommuner og fylkeskommuner. ...
Gran i Hadeland

Gran blir nytt medlem

Gran kommune på Hadeland i Oppland blir medlem fra 1. januar 2016. I Gran får nettverket en dedikert nettverkspartner med et mangeårig fokus på folkehelse og helsefremming. ...
Skog om høsten

Folk ut i friluft: 10 tips til kommuner

Nærnaturen er viktig for helsa vår. Friluftsrådenes Landsforbund kommer her med 10 råd til kommuner som vil tilrettelegge for opplevelser i nærnaturen. ...
Elever ved kokkelinjen

Matkunnskap til førsteårselever

En grundig innføring i sunt kosthold møtte førsteårselevene ved Ytre Namdal videregående skole i år. Bak prosjektet står folkehelsekoordinatorene i Nærøy og Vikna. ...
Skogsbyen i Oppegård

Sammen om folkehelsa

Det er lett å tenke at folkehelsearbeid først og fremst angår dem som har helse som fag- eller politikkområde. Dette er en oppfatning vi vil justere og utfordre, sier leder i nettverket, Ildri Eidem Løvaas. Publikasjonen ‘Sammen om folkehelsa’ var innstikk i Dagens Næringsliv 20. oktober. ...
Gode nærmiljø

Sjekkliste for gode nærmiljø

Helsedirektoratet har nå laget en inspirasjonsplakat med sjekkliste for kommuner som vil skape gode nærmiljøer. ...
Mo i Rana

Rana blir nytt medlem

Rana kommune blir medlem fra 1. januar. I Rana får nettverket en dedikert og dyktig nettverkspartner som har kommet spesielt langt med systematisering av sitt folkehelsearbeid. ...
Sykkel i København

Egen politikksesjon på Folkehelsekonferansen

Under Folkehelsekonferansen 26. og 27. oktober arrangeres det en egen poltikksesjon. Dit kommer blant andre riksrevisor Per Kristian Foss! ...
Gutter spiser frokost på skolen

Frokost mot frafall

Alle elever på videregående skole i Nordland får gratis frokost! Prosjektet finansieres av tiltaksmidler til forebygging av frafall. ...
Stadionparken i Levanger

Parkløft for bolyst og folkehelse

Levanger ser folkehelseverdien av god stedsutvikling og områder som er tilrettelagt for uorganisert aktivitet. Torsdag 27. august åpnet den nye Stadionparken, som er et stort løft for bolyst og folkehelse! ...
Barn som synger i kor

4 råd til kommuner som vil satse på frivilligheten

Frivilligheten er en essensiell bærebjelke i folkehelsearbeidet. Her er Frivillighet Norges 4 råd til kommuner som vil etablere frivillighetspolitikk! ...
Illustrasjon mennesker

Tar folkehelse på alvor

Modum trekkes fram av doktorgradsstipendiat som eksempel på godt og helhetlig folkehelsearbeid. Nøkkelen? Evne til samarbeid, og at spørsmålene om folkehelse er plassert der beslutningene skjer! ...
Folk på stenbro ved havet

Stedsutviklingstilskudd til Bodø, Brønnøy og Hamarøy

Nordland fylkeskommune har gitt stedsutviklingstilskudd til havnepromenade i Bodø, byscene i Brønnøy og handelsområde på Hamarøy. ...
Norsk delegasjon i Kuopio

WHOs Healthy Cities-konferanse i Kuopio

Glade byer, trivselsfremmende lokalsamfunn og Health in All Policies var sentrale temaer da WHOs Healthy Cities-konferanse gikk av stabelen i Kuopio, Finland, 24.-26. juni. ...
Per Kristian Foss

Mange kommuner mangler folkehelsestrategier

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid viser at over halvparten av norske kommuner ikke har mål og strategier for folkehelsearbeidet. ...
Temagrupper levevaner

Nå er temagruppene i gang

Etter et inspirerende idéverksted på Lillehammer 30. april er temagruppene formelt i gang! Med seg har de hundrevis av idéer til samarbeidspartnere, tiltak og prosjekter. ...

Har du et godt prosjekt eller tiltak du ønsker å dele med nettverket? Send inn ditt eksempel!

Send inn prosjekt eller tiltak

#dethandleromfolkehelse

Fortjener flere å høre om kommunens eller fylkeskommunens gode initiativer? Del dine gode eksempler i sosiale medier! Bruk gjerne hashtaggen #dethandleromfolkehelse samt tagg Sunne kommuner – så hjelper vi med å spre ordet.