Du er her: HjemNyheter– Barnehagen er en unik arena for økt inkludering i lokalsamfunnet

– Barn gjør det foreldrene gjør, ikke det de sier.

Det sier Dina von Heimburg, som er folkehelsekoordinator i Levanger og doktorgradsstipendiat ved Nord universitet. I samarbeid med medforsker Susanne Vollan og Levanger kommune har hun i sitt doktorgradsprosjekt “Det trengs en hel landsby” sett på hvordan barnehagene kan være utgangspunkt for samskaping av sosial inkludering blant familier med barn i barnehage.

Gjennom såkalt aksjonsforskning og samskaping har de blant annet endret modellen for foreldremøter, slik at alle foreldre, og særlig foreldre som opplever ulike former for utenforskap, i større grad deltar på møtene og sammen bidrar til å skape gode og inkluderende oppvekstmiljøer.

Den tidligste livsfasen er av stor betydning

– Jeg hadde jobbet med folkehelse i nesten ti år og så noen veldig komplekse samfunnsutfordringer som kommunen ikke greide å løse, sier Heimburg i et intervju med Trønderavisa om doktorgradsarbeidet.

– For eksempel dette med utenforskap, at mange har psykiske plager og opplever lav grad av livskvalitet, og at ulikhetene øker. Jeg har spekulert mye på hva vi kan gjøre. Så vet vi at den tidligste livsfasen er den viktigste, og hvor avhengig barn er av trygge og gode nettverk rundt seg. Barnehagen er en fantastisk arena, så jeg bestemte meg for å starte der, sier Dina von Heimburg.

Barnehager er en av få arenaer i samfunnet som favner et stort mangfold på tvers av bakgrunner. Derfor er barnehagene et gunstig sted å starte. Men vi tror og håper at prosjektet vil ha ringvirkninger langt utover barnehagene.

«Vi er hverandres nærmiljø»

I prosjektet har de inngått samarbeid med tre barnehager i kommunen, og gjennomfører såkalt aksjonsforskning. Det betyr at deltakerne selv er med på å igangsette tiltak sammen med forskerne.

De finner ut av hva de vil forandre og forbedre i fellesskap, og gjennomfører aksjoner som de reflekterer over og lærer av underveis.

– Som en av foreldrene i prosjektet sa: «Vi er hverandres nærmiljø». Hvis alle foreldre tar litt mer ansvar for fellesskapet ut over sin egen familie, så kan virkningen i sum bli veldig stor.

Medforsker som selv har opplevd utenforskap

Heimburg og Vollan har selv opplevd betydningen av inkludering blant foreldrene i barnehagen. Susanne Vollan har bak seg en trøblete oppvekst og ungdomstid, og som småbarnsmor syntes hun noen dager det var tungt bare å skulle komme seg til barnehagen og møte blikkene til de andre foreldrene.

– Men ett blikk var annerledes, sier Vollan til Trønderavisa.

– Av Dina og et knippe andre foreldre ble jeg møtt med klem og vennlige ord, uansett. Jeg følte meg så veldig sett, sier Vollan, som altså har bidratt inn i prosjektet som medforsker.

– At Susanne selv har opplevd utenforskap, og gruet seg til foreldremøter i barnehagen, gjør hennes stemme ekstra viktig.

Samskaping og medborgerskap i praksis

I tillegg til å bygge bro mellom forskning og praksis, er prosjektet med andre ord et eksempel på hvordan ulike instanser og medborgere kan samarbeide om å nå felles mål.

– Vi har godt utvikla velferdstjenester i Norge, men de kan ikke dekke alt. Vi må alle være med å bygge gode oppvekstmiljø sammen. Vi må lage en kultur for å se hverandre og bry oss, sier Heimburg.

Prosjektet har som mål å forene gode krefter i samspillet mellom foreldregruppa, barnehageansatte og lokalsamfunnet rundt barnehagen, slik at de samarbeider om å forme det samfunnet de ønsker å være en del av.

Etterspurt av andre kommuner

Doktorgradsprosjektet skal leveres mot slutten av året. Arbeidet er imidlertid allerede etterspurt av andre kommuner, både her til lands og internasjonalt. Blant annet er prosjektet tatt inn i et større forskningsprosjekt som ser på modeller for medborgersamskaping i Norge og Danmark.

– Det er veldig meningsfullt å få bidra til utvikling av kunnskap som kommunene selv etterspør og har bruk for, sier Dina, som gleder seg til å dele erfaringene også med Sunne kommuner-nettverket:

 – Sunne kommuner er et unikt kompetansenettverk og en møteplass som har betydd mye for meg i min jobb som folkehelsekoordinator. Jeg ser fram til å dele erfaringene vi har gjort oss i Levanger.

Jobber du med folkehelse i en kommune eller fylkeskommune, og er du nysgjerrig på medlemskap i Sunne kommuner?

Les mer her!

Foto: Anja Hartløff Helland. Sitatene i saken er hentet fra hennes intervju med Dina von Heimburg og Susanne Vollan i Trønderavisa.