Du er her: HjemNyheterVelkommen til årets nettverkssamling!

En god barndom varer livet ut. Hvordan kan vi sikre at flest mulig barn vokser opp med gode oppvekstvilkår? Det er tema på dette års nettverkssamling «God oppvekst for en god framtid».

Modum er vertskapskommune, og selve samlingen finner sted på flotte Tyrifjord Hotell i Vikersund.

Konferansen er åpen for alle interesserte – meld deg på her!

Bærekraftige lokalsamfunn: grunnmuren for et godt liv

Vår helse og livskvalitet påvirkes av stedene vi bor og oppholder oss. Derfor er det viktig å skape lokalsamfunn som fremmer gode oppvekstvilkår, slik at flest mulig barn kan få en god start på livet. FNs bærekraftsmål spiller en sentral rolle i dette arbeidet.

Mange av medlemmene våre har gjort seg verdifulle erfaringer med å bruke bærekraftsmålene som ramme for lokal og regional samfunnsplanlegging. På nettverkssamlingen vil du få høre eksempler fra et utvalg kommuner og fylkeskommuner og ulike tilnærmingene de har benyttet. I tillegg vil vi i fellesskap diskutere hva vi har behov for i det videre arbeidet med å realisere målene innen 2030.

Den viktige oppveksten

Hvilken betydning har gode oppvekstvilkår for barns helse og livskvalitet – nå og i fremtiden? Og hvordan kan vi legge til rette for at flest mulig får en god barndom?

Dette blir sentrale spørsmål på nettverkssamlingens andre dag. Her vil vi presenteres for den nyeste forskningen på feltet, og hente inspirasjon fra våre medlemmer.

Kom og hør mer om hvordan Modum jobber med livsmestring i skolen, hvordan Nordland har hatt stor suksess med konseptet helsefremmende skoler og barnehager, og hvordan Foreldrekompasset i Fredrikstad skaper tryggere, tydeligere og mer støttende foreldre.

Kunnskapsutvikling for bedre psykisk helse

Avslutningsvis inviterer vi til workshop med forskere fra det nyetablerte forskningssenteret PROMENTA på Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo, hvor Sunne kommuner er en av partnerne. Her vil vi undersøke hvordan vi sammen kan utvikle ny kunnskap som kan fremme livskvalitet og god psykisk helse.

Her finner du program og praktisk informasjon om konferansen. 

© _jure/adobestock