Du er her: HjemNyheterVelkommen til nettverkskonferanse i Oslo!

God psykisk helse og livskvalitet oppstår ikke i et vakuum, men skapes der vi lever livene våre. Skal vi lykkes med å nå FNs bærekraftagenda frem mot 2030, og sikre gode liv for alle, må vi i større grad prioritere menneskelige behov i samfunnsutviklingen.

Hvordan kan vi få til dette i praksis? Det er tema for Promentakonferansen den 28.-29. september på Sentralen i Oslo! Sunne kommuner er medarrangør av dag to på konferansen, hvor målgruppen er praktikere som jobber innen folkehelse, livskvalitet og psykisk helse. Dag 1 av konferansen er mer teoretisk, og hovedmålgruppen er forskere, men også relevant for alle som ønsker å få et dykk inn i Promentas ulike forskningsprosjekt.

Se program og meld deg på her.

God psykisk helse og livskvalitet er ujevnt fordelt i befolkningen. Det er det på tide vi gjør noe med.
Vigdis Holm, daglig leder i Sunne kommuner

Samarbeid for bedre folkehelse

Onsdag 28. september inviterer Sunne kommuner medlemmer på nettverksmiddag og faglig påfyll sammen med representanter fra organisasjonsliv og sosiale entreprenører.

– Samarbeid på tvers av fagfelt og sektorer er helt essensielt om vi vil utvikle samfunn som fremmer god psykisk helse og livskvalitet for alle. Det offentlige kan ikke alene løse alle samfunnsutfordringer. Ved å samarbeide med ulike aktører kan kommuner i større grad være helhetlige i sitt folkehelsearbeid, og samtidig stimulere til innovasjon, medborgerskap og trivsel i lokalsamfunnet, sier Vigdis Holm.

I løpet av kvelden blir det speed-date mellom kommuner, fylkeskommuner og ulike aktører, hvor vi utforsker nye måter vi kan sikre samskaping og samarbeid på tvers.

Felles konferanse med Promenta

Den 29. september ønsker vi velkommen til dag to av forskningssenteret Promenta sin årlige konferanse, hvor Sunne kommuner er medarrangør.

Promenta er et forskningsmiljø som skal framskaffe ny kunnskap om psykisk helse og livskvalitet, hvor Sunne kommuner er partner. Målet er å bygge bro mellom kommuner og akademia.

– På konferansen samler vi både forskere og praktikere, og utforsker hvordan vi sammen kan skape et godt fundament for norske kommuner til å jobbe kunnskapsbasert med folkehelse og lokalsamfunnsutvikling, forteller Holm.

Det blir både presentasjon av ny og spennende forskning, og konkrete tiltak fra praksisfeltet.
Vigdis Holm, daglig leder i Sunne kommuner

Kom og hør spennende foredrag fra bl.a. Cormac Russell, Ragnhild Bang Nes og Isaac Prilleltensky, og bli klokere på temaer som bedre fordeling av livskvalitet i befolkningen, nabolagets betydning for helse og trivsel og viktige innsatsfaktorer for å sikre bedre psykisk helse blant barn og unge.

Det blir også tid til å utfordre vår egen kropp og sinn! På ulike aktivitetsstasjoner tester vi praktiske grep for hvordan vi kan fremme god livskvalitet i folks hverdag – inspirert av «Hverdagsgledens fem».

Konferansen avsluttes med minikonsert, småretter og noe godt i glasset på Sentralens nye takterrasse!

Konferansen er åpen for alle

Selve konferansen den 29. september er åpen for alle. Konferanseavgiften er på kr. 1 000,- for ikke-medlemmer. Denne inkluderer lunsj.

Ansatte og folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner som er med i Sunne kommuner, samt ansatte ved Universitetet i Oslo og Folkehelseinstituttet, betaler ikke konferanseavgift. Disse bruker rabattkoden «2030» ved påmelding.

Les også: 10 gode grunner til å være med i Sunne kommuner

Se program og meld deg på her.