Sunne kommuner jobber for å skape lokalsamfunn som er gode å leve i, for alle. Vi er til for kommuner og fylkeskommuner som setter folkehelse høyt i sin samfunnsplanlegging, og med en helhetlig tilnærming til helse brenner vi for å styrke den sosiale bærekraften i lokal og regional utvikling. Sunne kommuner er del av WHOs Healthy Cities-nettverk.

Nettverket vårt er et laboratorium for utveksling av idéer, læring, sparring og kunnskapsutvikling. Vi er en hub mellom akademia og praksisfeltet, og medlemmene våre får tidlig tilgang til aktuelle prosjekter, kurs og samarbeid. Vi tilbyr møteplasser, inspirasjon og kompetanseheving for politikere og ansatte som vil skape lokalsamfunn som fremmer helse og livskvalitet.

Se nettverkets strategi 2020-2024 og gjeldende vedtekter.

Årsrapport 2020

Les mer om WHOs Healthy Cities strategiske mål her. 

Sammen gjør vi folkehelsearbeidet lettere, morsommere og mer kunnskapsbasert!

Sekretariatet

 • Vigdis Holm
  Vigdis Holm

  Daglig leder

  Vigdis er samfunnsviter med videreutdanning i prosjektledelse. Hun kom til Sunne kommuner etter å ha vært regionleder i Redd Barna, og hun har også mangeårig erfaring fra NOREC (tidl. Fredskorpset). Vigdis er brennende opptatt av folks helse og levekår, og har stor tro på nettverksbygging og samarbeid i arbeidet med å skape lokalsamfunn som er gode å leve i.

  41625170 vigdis.holm(at)sunnekommuner.no
 • maria
  Maria Eintveit

  Rådgiver

  Maria har en mastergrad i statsvitenskap og er opptatt av samskaping i lokal samfunnsutvikling. Før hun kom til Sunne kommuner jobbet hun i Foreningen Nordens Forbund, hvor hun blant annet var involvert i foreningens kommunikasjonsarbeid og i planlegging og gjennomføring av arrangementer. Maria er brenner for helsevennlig stedsutvikling, og i Sunne kommuner har hun særlig ansvar for aktuelle prosjekter og oppfølging av medlemmer.

  41106445 me(at)sunnekommuner.no
 • Ingrid Ovedie Volden - foto Oddbjoern Steffensen
  Ingrid Ovedie Volden

  Kommunikasjonsansvarlig

  Ingrid har en mastergrad i statsvitenskap og har i tillegg mangeårig erfaring som formidler, skribent og forfatter. Hun kom til Sunne kommuner fra Stortingets konstitusjonelle avdeling, hvor hun blant annet jobbet for helse- og omsorgskomiteen. Ingrid jobber med å styrke nettverkets politiske arbeid og har ansvar for Sunne kommuners kommunikasjonsarbeid.

  91741824 iov(at)sunnekommuner.no