Sunne kommuner jobber for å skape lokalsamfunn som er gode å leve i, for alle. Vi er til for kommuner og fylkeskommuner som setter folkehelse høyt i sin samfunnsplanlegging, og med en helhetlig tilnærming til helse brenner vi for å styrke den sosiale bærekraften i lokal og regional utvikling. Sunne kommuner er del av WHOs Healthy Cities-nettverk.

Nettverket vårt er et laboratorium for utveksling av idéer, læring, sparring og kunnskapsutvikling. Vi er en hub mellom akademia og praksisfeltet, og medlemmene våre får tidlig tilgang til aktuelle prosjekter, kurs og samarbeid. Vi tilbyr møteplasser, inspirasjon og kompetanseheving for politikere og ansatte som vil skape lokalsamfunn som fremmer helse og livskvalitet.

Se nettverkets strategi 2020-2024 og gjeldende vedtekter.

Årsrapport 2022

Les mer om WHOs Healthy Cities strategiske mål her. 

Sammen gjør vi folkehelsearbeidet lettere, morsommere og mer kunnskapsbasert!

Samarbeidspartnere

Sunne kommuner samarbeider med en rekke aktører innen ulike sektorer. Her finner du en oversikt over våre samarbeidspartnere:

En del av Program for folkehelsearbeid i kommunene

Sunne kommuner er en del av Program for folkehelsearbeid i kommunene, en statlig tiårig satsing på kommunalt folkehelsearbeid som startet i 2017. Satsingen skal bidra til en langsiktig styrking av kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Det er fylkeskommunene som mottar midler fra Helsedirektoratet, og har ansvar for å videreformidle den økonomiske støtten, koordinere tiltak og følge opp fremdriften på de ulike prosjektene som iverksettes.

Tilskuddet Sunne kommuner mottar herfra skal bidra til programmets mål og sette søkelys på helsefremmende politikk nasjonalt, regionalt og lokalt.

Sekretariatet

 • Vigdis Holm
  Vigdis Holm

  Daglig leder

  Vigdis er samfunnsviter med videreutdanning i prosjektledelse. Hun kom til Sunne kommuner etter å ha vært regionleder i Redd Barna, og hun har også mangeårig erfaring fra NOREC (tidl. Fredskorpset). Vigdis er brennende opptatt av folks helse og levekår, og har stor tro på nettverksbygging og samarbeid i arbeidet med å skape lokalsamfunn som er gode å leve i.

  41625170 vigdis.holm(at)sunnekommuner.no
 • maria
  Maria Eintveit

  Rådgiver

  Maria har en mastergrad i statsvitenskap og er opptatt av samskaping i lokal samfunnsutvikling. Før hun kom til Sunne kommuner jobbet hun i Foreningen Nordens Forbund, hvor hun blant annet var involvert i foreningens kommunikasjonsarbeid og i planlegging og gjennomføring av arrangementer. Maria brenner for helsevennlig stedsutvikling, og i Sunne kommuner har hun særlig ansvar for aktuelle prosjekter og oppfølging av medlemmer.

  41106445 me(at)sunnekommuner.no
 • Ingrid Ovedie Volden - foto Oddbjoern Steffensen
  Ingrid Ovedie Volden

  Kommunikasjonsansvarlig (i permisjon)

  Ingrid har en mastergrad i statsvitenskap og har i tillegg mangeårig erfaring som formidler, skribent og forfatter. Hun kom til Sunne kommuner fra Stortingets konstitusjonelle avdeling, hvor hun blant annet jobbet for helse- og omsorgskomiteen. Ingrid jobber med å styrke nettverkets politiske arbeid og har ansvar for Sunne kommuners kommunikasjonsarbeid.

  91741824 iov(at)sunnekommuner.no
 • Inga Brenne, prosjektkoordinator
  Inga Brenne

  Prosjektkoordinator

  Inga har en mastergrad i folkehelsevitenskap, og har tidligere jobbet som folkehelsekoordinator og leder av frisklivssentralen i Bardu kommune, samt prosjektmedarbeider i Bydel Gamle Oslo. Inga er opptatt av å fremskaffe ny kunnskap som kan utvikle folkehelsefeltet, og i Sunne kommuner har hun ansvar for å følge opp nettverkets samarbeid med forskningsinstitusjoner og forskningsformidling.

  41585469 inga.brenne(at)sunnekommuner.no
 • Lis Strøm
  Lis Strøm

  Seniorrådgiver

  Lis Strøm har lang fartstid innenfor ledelse, kommunikasjon og organisasjonsutvikling, og har erfaring fra blant annet Grete Roede AS, Sats og reklamebransjen. Nå er hun i gang med å ta en mastergrad innen helsesosiologi, i tillegg til å være forskningskoordinator for Aktivitetsalliansen, og nå seniorrådgiver i Sunne kommuner. Hun skal jobbe med å sikre større vekst og synlighet for nettverket, og bidra til at vi får flere kommuner og fylkeskommuner med på laget.

  95204611 lis.p.strom(at)sunnekommuner.no
 • Ida Cecilia Juhasz
  Ida Cecilia Juhasz

  Rådgiver

  Ida Cecilia har en master i Empowerment and Health promotion fra OsloMet, og er utdannet idrettspedagog fra Norges Idrettshøyskole. Hun er engasjert i frivilligheten, opptatt av å utvikle aktive lokalsamfunn og sikre bedre tverrfaglig samarbeid i kommunene. I Sunne kommuner jobber Ida Cecilia med kommunikasjon og kursutvikling, en jobb hun kombinerer med stillingen som prosjektleder i Nasjonalforeningen for folkehelsen.

  93205449 ida.cecilia@sunnekommuner.no
 • silje-munkvold
  Silje Munkvold

  Prosjektleder

  Silje er samfunnsviter med fordypning innen statsvitenskap og formidlingsantropologi. Hun har også en videreutdanning i samskaping. Silje har tidligere vært bærekraftsrådgiver og prosjektleder i Bodø kommune med ansvaret for å utvikle nye metoder for innbyggerinvolvering og samarbeid mellom offentlige, private og frivillige aktører. I Sunne kommuner skal hun jobbe med å videreutvikle vårt brobyggerkurs, et kurs for kommuneansatte som skal gjøre deltakerne bedre til å sette helse og livskvalitet på agendaen.

  40463039 silje.munkvold@sunnekommuner.no