Sunne kommuner jobber for å skape lokalsamfunn som er gode å leve i, for alle. Vi er til for kommuner og fylkeskommuner som setter folkehelse høyt i sin samfunnsplanlegging, og med en helhetlig tilnærming til helse brenner vi for å styrke den sosiale bærekraften i lokal og regional utvikling. Sunne kommuner er del av WHOs Healthy Cities-nettverk.

Nettverket vårt er et laboratorium for utveksling av idéer, læring, sparring og kunnskapsutvikling. Vi er en hub mellom akademia og praksisfeltet, og medlemmene våre får tidlig tilgang til aktuelle prosjekter, kurs og samarbeid. Vi tilbyr møteplasser, inspirasjon og kompetanseheving for politikere og ansatte som vil skape lokalsamfunn som fremmer helse og livskvalitet.

Se nettverkets strategi 2020-2024 og gjeldende vedtekter.

Årsrapport 2022

Les mer om WHOs Healthy Cities strategiske mål her. 

Sammen gjør vi folkehelsearbeidet lettere, morsommere og mer kunnskapsbasert!

Samarbeidspartnere

Sunne kommuner samarbeider med en rekke aktører innen ulike sektorer. Her finner du en oversikt over våre samarbeidspartnere:

En del av Program for folkehelsearbeid i kommunene

Sunne kommuner er en del av Program for folkehelsearbeid i kommunene, en statlig tiårig satsing på kommunalt folkehelsearbeid som startet i 2017. Satsingen skal bidra til en langsiktig styrking av kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Det er fylkeskommunene som mottar midler fra Helsedirektoratet, og har ansvar for å videreformidle den økonomiske støtten, koordinere tiltak og følge opp fremdriften på de ulike prosjektene som iverksettes.

Tilskuddet Sunne kommuner mottar herfra skal bidra til programmets mål og sette søkelys på helsefremmende politikk nasjonalt, regionalt og lokalt.

Sekretariatet

 • Vigdis Holm
  Vigdis Holm

  Daglig leder

  Vigdis er samfunnsviter med videreutdanning i prosjektledelse. Hun kom til Sunne kommuner etter å ha vært regionleder i Redd Barna, og hun har også mangeårig erfaring fra NOREC (tidl. Fredskorpset). Vigdis er brennende opptatt av folks helse og levekår, og har stor tro på nettverksbygging og samarbeid i arbeidet med å skape lokalsamfunn som er gode å leve i.

  41625170 vigdis.holm(at)sunnekommuner.no
 • Hildegunn Brattvåg

  Nestleder

  Hildegunn er utdannet sosiolog, og har en lang fartstid innen folkehelsefeltet. Hun har erfaring fra både kommune, stat og organisasjonsliv, og kom til Sunne kommuner etter å ha jobbet med å lage Oslo kommunes folkehelsestrategi. Hun har også 10 år i Helsedirektoratet bak seg, hvor hun hadde ansvar for flere ulike satsinger, deriblant Program for folkehelsearbeid i kommunene. I Sunne kommuner vil hun bl.a. ha ansvar for medlemsaktiviteter og kurset 'Bli en bedre brobygger'.

  47803777 hildegunn.brattvag@sunnekommuner.no
 • maria
  Maria Eintveit

  Rådgiver

  Maria har en mastergrad i statsvitenskap og er opptatt av samskaping i lokal samfunnsutvikling. Før hun kom til Sunne kommuner jobbet hun i Foreningen Nordens Forbund. Maria brenner for helsevennlig stedsutvikling, og i Sunne kommuner har hun særlig ansvar for aktuelle prosjekter og oppfølging av medlemmer.

  41106445 me(at)sunnekommuner.no
 • Inga Brenne, prosjektkoordinator
  Inga Brenne

  Prosjektkoordinator

  Inga har en mastergrad i folkehelsevitenskap, og har tidligere jobbet som folkehelsekoordinator og leder av frisklivssentralen i Bardu kommune, samt prosjektmedarbeider i Bydel Gamle Oslo. Inga er opptatt av å fremskaffe ny kunnskap som kan utvikle folkehelsefeltet, og i Sunne kommuner har hun ansvar for å følge opp nettverkets samarbeid med forskningsinstitusjoner og forskningsformidling.

  41585469 inga.brenne(at)sunnekommuner.no