Sunne kommuner jobber for å skape lokalsamfunn som er gode å leve i, for alle. Vi er til for kommuner og fylkeskommuner som setter folkehelse høyt i sin samfunnsplanlegging, og med en helhetlig tilnærming til helse brenner vi for å styrke den sosiale bærekraften i lokal og regional utvikling. Sunne kommuner er del av WHOs Healthy Cities-nettverk.

Nettverket vårt er et laboratorium for utveksling av idéer, læring, sparring og kunnskapsutvikling. Vi er en hub mellom akademia og praksisfeltet, og medlemmene våre får tidlig tilgang til aktuelle prosjekter, kurs og samarbeid. Vi tilbyr møteplasser, inspirasjon og kompetanseheving for politikere og ansatte som vil skape lokalsamfunn som fremmer helse og livskvalitet.

Se nettverkets strategi 2020-2024 og gjeldende vedtekter.

Årsrapport 2021

Les mer om WHOs Healthy Cities strategiske mål her. 

Sammen gjør vi folkehelsearbeidet lettere, morsommere og mer kunnskapsbasert!

Sekretariatet

 • Vigdis Holm
  Vigdis Holm

  Daglig leder

  Vigdis er samfunnsviter med videreutdanning i prosjektledelse. Hun kom til Sunne kommuner etter å ha vært regionleder i Redd Barna, og hun har også mangeårig erfaring fra NOREC (tidl. Fredskorpset). Vigdis er brennende opptatt av folks helse og levekår, og har stor tro på nettverksbygging og samarbeid i arbeidet med å skape lokalsamfunn som er gode å leve i.

  41625170 vigdis.holm(at)sunnekommuner.no
 • maria
  Maria Eintveit

  Rådgiver

  Maria har en mastergrad i statsvitenskap og er opptatt av samskaping i lokal samfunnsutvikling. Før hun kom til Sunne kommuner jobbet hun i Foreningen Nordens Forbund, hvor hun blant annet var involvert i foreningens kommunikasjonsarbeid og i planlegging og gjennomføring av arrangementer. Maria brenner for helsevennlig stedsutvikling, og i Sunne kommuner har hun særlig ansvar for aktuelle prosjekter og oppfølging av medlemmer.

  41106445 me(at)sunnekommuner.no
 • Ingrid Ovedie Volden - foto Oddbjoern Steffensen
  Ingrid Ovedie Volden

  Kommunikasjonsansvarlig

  Ingrid har en mastergrad i statsvitenskap og har i tillegg mangeårig erfaring som formidler, skribent og forfatter. Hun kom til Sunne kommuner fra Stortingets konstitusjonelle avdeling, hvor hun blant annet jobbet for helse- og omsorgskomiteen. Ingrid jobber med å styrke nettverkets politiske arbeid og har ansvar for Sunne kommuners kommunikasjonsarbeid.

  91741824 iov(at)sunnekommuner.no
 • Inga Brenne, prosjektkoordinator
  Inga Brenne

  Prosjektkoordinator

  Inga har en mastergrad i folkehelsevitenskap, og har tidligere jobbet som folkehelsekoordinator og leder av frisklivssentralen i Bardu kommune, samt prosjektmedarbeider i Bydel Gamle Oslo. Inga er opptatt av å fremskaffe ny kunnskap som kan utvikle folkehelsefeltet, og i Sunne kommuner har hun ansvar for å følge opp nettverkets samarbeid med forskningsinstitusjoner og forskningsformidling.

  41585469 inga.brenne(at)sunnekommuner.no
 • Jorun Utne
  Jorun Utne

  Organisasjonskonsulent

  Jorun har en mastergrad i folkehelse, og har tidligere jobbet som folkehelsekoordinator i Salangen kommune og i den ideelle organisasjonen Unge kokker. Hun skal primært jobbe med kommunikasjon, og bidra til å synliggjøre Sunne kommuners arbeid og alle de spennende tiltakene og initiativene som skjer ute blant medlemmene våre. Denne jobben kombinerer hun med sin stilling som prosjektleder for initiativet Bolyst i Gol kommune.

  97006303 jorun(at)sunnekommuner.no
 • Lis Strøm
  Lis Strøm

  Seniorrådgiver

  Lis Strøm har lang fartstid innenfor ledelse, kommunikasjon og organisasjonsutvikling, og har erfaring fra blant annet Grete Roede AS, Sats og reklamebransjen. Nå er hun i gang med å ta en mastergrad innen helsesosiologi, i tillegg til å være forskningskoordinator for Aktivitetsalliansen, og nå seniorrådgiver i Sunne kommuner. Hun skal jobbe med å sikre større vekst og synlighet for nettverket, og bidra til at vi får flere kommuner og fylkeskommuner med på laget.

  95204611 lis.p.strom(at)sunnekommuner.no