Sunne kommuner jobber for å skape lokalsamfunn som er gode å leve i, for alle. Vi er til for kommuner og fylkeskommuner som setter folkehelse høyt i sin samfunnsplanlegging, og med en helhetlig tilnærming til helse brenner vi for å implementere FNs bærekraftsmål lokalt. Sunne kommuner er del av WHOs Healthy Cities-nettverket.

Nettverket vårt er et laboratorium for utveksling av idéer, læring, sparring og kunnskapsutvikling. Vi er en hub mellom akademia og praksisfeltet, og medlemmene våre får tidlig tilgang til aktuelle prosjekter, kurs og samarbeid. Vi tilbyr møteplasser, inspirasjon og kompetanseheving for politikere og ansatte som vil skape lokalsamfunn som fremmer helse og livskvalitet.

Se nettverkets strategi 2020-2024 og gjeldende vedtekter.

Årsrapport 2019

Les mer om WHOs Healthy Cities strategiske mål her. 

Sammen gjør vi folkehelsearbeidet lettere, morsommere og mer kunnskapsbasert!

Sekretariatet

 • Ingvild Gundersen Little
  Ingvild Gundersen Little

  Daglig leder

  Ingvild er utdannet folkehelseviter og har mangeårig erfaring med helsefremmende arbeid både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Før hun kom til Sunne kommuner var hun involvert i flere sentrale folkehelseprosjekter for WHOs Europakontor. Ingvild er opptatt av å utvide forståelsen av hva som skaper god folkehelse og hva som skal til for å redusere sosiale helseforskjeller. Hun jobber også aktivt for å bygge bro mellom akademia og praksisfeltet.

  90855844
 • maria
  Maria Eintveit

  Organisasjons- og kommunikasjonsrådgiver

  Maria har en master i statsvitenskap og er opptatt av samskaping i lokal samfunnsutvikling. Før hun kom til Sunne kommuner jobbet hun i Foreningen Nordens Forbund, hvor hun blant annet var involvert i foreningens kommunikasjonsarbeid og i planlegging og gjennomføring av arrangementer. Maria er opptatt av å løfte frem de gode eksemplene, og har stor tro på at god kommunikasjon er en viktig nøkkel til samarbeid på tvers av sektorer.

  41106445
 • Ingrid Ovedie Volden

  Permisjon

  Ingrid er utdannet statsviter og har i tillegg mangeårig erfaring som formidler, skribent og forfatter. Hun kom til Sunne kommuner fra Stortingets konstitusjonelle avdeling, hvor hun blant annet jobbet for helse- og omsorgskomiteen. Ingrid er opptatt av en samfunnsutvikling som fremmer god helse og livskvalitet for alle, og hun har i flere år hatt ansvar for Sunne kommuners kommunikasjonsprofil. Nå har hun permisjon for å skrive bøker, men bidrar sporadisk inn i sekretariatet med tekstog formidlingsarbeid.