Hvordan kan vi styrke sosial bærekraft i regional og lokal samfunnsutvikling?

På årets nettverkssamling ser vi nærmere på hvordan god helse og livskvalitet for alle er en forutsetning for å nå FNs bærekraftsmål. Samlingen er en del av bærekraftfestivalen the North West.

Ålesund, 1.-2. september

Selve konferansen den 2. september er åpen for alle. 

Program

Onsdag 1. september


 

Kl. 10:00-16:00
Valgfritt: International SDG Conference
Arrangør: the North West
(egen påmelding)

Kl. 18.00
Nettverksmiddag på Brosundet hotell
(kun for medlemmer)

Kl. 20.00
Bærekraftnachpiel på Pir

Torsdag 2. september


Nettverkskonferanse (åpen for alle)

Kl. 10:00-12:00

Velkommen til Sunne kommuner nettverkskonferanse
Lene Conradi, ordfører i Asker og styreleder i Sunne kommuner

Velkommen til bærekraftfylket Møre og Romsdal
Marit Nerås Krogsæter, politiker i Møre og Romsdal fylkeskommune

PLENUM
GOD HELSE OG LIVSKVALITET: EN FORUTSETNING FOR EN BÆREKRAFTIG FREMTID
En befolkning med god helse og livskvalitet er samfunnets viktigste kapital. Likevel har den sosiale bærekraftdimensjonen lenge befunnet seg i skyggen av både miljømessig og økonomisk bærekraft. Hvordan kan vi styrke det sosiale perspektivet i lokal og regional samfunnsutvikling?

Folkehelsearbeidet – fra sykdomsforebygging til bærekraftig samfunnsutvikling
Randi Bergem, Høgskolen i Volda

Hva er koblingen mellom sosial bærekraft og folkehelse?
Hege Hofstad, By- og regionforskningsinstituttet ved OsloMet

Kommunikasjon som verktøy: slik mobiliserer vi lokalsamfunnet
Gøran Raade-Andersen, Bodø kommune

Kl. 12:00-13:00
Lunsj

Kl. 13:00-14:30

PARALLELLSESJON 1
SOSIAL BÆREKRAFT I SENTRUM FOR BY- OG STEDSUTVIKLING
Hvordan sikrer vi at inkludering, samskaping og menneskelige behov prioriteres når vi utvikler morgendagens lokalsamfunn?

Sosial bærekraft som drivkraft i lokal samfunnsutvikling
Stine Busborg Sagen, Kristiansand kommune

Det sosiale barometeret: ta tempen på ditt by- og stedsutviklingsprosjekt
Karoline Birkeli-Gauss, Asplan Viak

Heilt innafor – skolen som arena for fellesskap og aktivitet
Lena Cecilie Pedersen Osnes, Sørfold kommune

PARALLELLSESJON 2
SAMFUNNSFLOKENE: SAMMEN OM DE GODE LØSNINGENE
Komplekse samfunnsproblemer kan ikke løses alene. Hvordan legger vi til rette for nye samarbeid og partnerskap mellom offentlige, private og sivile samfunnsaktører?

Partnerskap for radikal innovasjon
Henrik Dons Finsrud, KS

Samfunnsdugnad for bærekraftige byer og bygder
Stine Låstad, Pådriv

Framtidslaben – felles utfordringer, felles løsninger
Ålesund kommune (ikke endelig bekreftet)

Samlingen byr på spennende innledere, sosialt påfyll og gode eksempler på hvordan vi kan skape helsefremmende og sosialt bærekraftige lokalsamfunn.

Håper vi sees!

Påmelding og praktisk informasjon til nettverkssamlingen

Påmelding til den internasjonale SDG-konferansen på dag 1 (valgfritt)

 

Last ned programmet her.