Promentakonferansen

God psykisk helse og livskvalitet frem mot 2030:
Hvordan skaper vi samfunn som fremmer gode liv for alle?

Sentralen, Øvre Slottsgate 3, Oslo, 28.-29. september

Meld deg på her.
Bruk rabattkoden «2030» for å få gratis konferanse (gjelder ansatte i kommuner og fylkeskommuner som er med i Sunne kommuner, samt ansatte ved Universitetet i Oslo og Folkehelseinstituttet).

Program

Onsdag 28. september


Kl. 18:00-21:00
Sted: Forstanderskapssalen, Sentralen

Nettverksmiddag og faglig påfyll
(kun for Sunne kommuners medlemmer)

Torsdag 29. september


Promentakonferansen
Sted: Marmorsalen, Sentralen

Kl. 08:30-09:00
Registrering, kaffe og croissant

Kl. 09:00

Plenum

Velkommen til Promentakonferansen 2022
Robert Steen, byråd for helse, eldre og innbyggertjenester i Oslo kommune

Livskvalitet i Norge i dag
Ragnhild Bang Nes og Espen Røysamb, Promenta ved Universitetet i Oslo

Promentas verden: Innblikk i den nyeste forskningen på psykisk helse og livskvalitet
Ulike forskere fra Promenta, Universitetet i Oslo

Practical ways to make communities stronger and think about the neighbourhood as the place where change can happen
Cormac Russel, Managing Director of Nurture Development, faculty member of the Asset-Based Community Development (ABCD) Institute, DePaul University, Chicago

11.50

Aktivitetsstasjoner: Vi tester Hverdagsgledens fem!

12.40

Lunsj

13.10

Parallellsesjoner

Hvordan kan vi sikre bedre fordeling av livskvalitet i befolkningen?
Livskvalitet er landets viktigste ressurs, men ofte ulikt fordelt i befolkningen. For å sikre en bedre fordeling av livskvalitet er det behov for å gjennomføre konkrete tiltak på ulike nivåer og arenaer – både universelle og strukturelle tiltak, og spesifikke intervensjoner rettet mot grupper og individer. I denne parallellsesjonen viser vi frem bredden av tiltak som bidrar til å fremme god livskvalitet for flere.

Har nabolaget noe å si for hvordan vi har det?
Det er i nabolaget og lokalmiljøet vi lever det meste av livene våre. Stedet vi bor gir oss ulike muligheter for deltakelse, tilhørighet og inkludering, som igjen har innflytelse på vår trivsel. I denne parallellsesjonen vil vi belyse hvordan egenskaper ved nabolaget du vokser opp påvirker din psykiske helse og livskvalitet gjennom hele livet. 

Den sårbare ungdomstiden
Hjernen gjennomgår en enorm utvikling i ungdomsårene, som gjør dette til en sårbar periode i livene våre. I denne parallellsesjonen vil vi både se nærmere på status for barn og unges mentale helse og livskvalitet etter to år med pandemi, og se på viktige innsatsfaktorer som fremmer god psykisk helse i den sårbare ungdomstiden. 

Kunnskap og praksis på rusfeltet
Det er en tett kobling mellom rusmiddelbruk og mental helse. Hvordan kan vi jobbe for å sikre bedre liv for personer som sliter med rusmisbruk? Og hvilke forebyggende tiltak kan vi iverksette for å hindre risikabel bruk? I denne parallellsesjonen undersøker vi kunnskap og praksis på rusfeltet.

14.50

Plenum

Wellness, Fairness, and Worthiness: Psychosocial Foundations for Mental Health and Quality of Life in our Communities
Isaac Prilleltensky, Mautner Chair in Community Well-Being at the University of Miami

Subjektiv livskvalitet må bli en del av den offentlige politiske debatten
The happiness research institute, Copenhagen

God livskvalitet for alle: Hvordan sikrer vi reell inkludering?
Sofasamtale

16.15

Minikonsert, småretter og noe godt i glasset på Sentralens nye takterrasse

Blir du forhindret i å delta ber vi deg gi oss beskjed om dette så snart som mulig. Det kan du gjøre ved å skrive til me@sunnekommuner.no.