Du må være medlem og innlogget for å se dette innholdet.

Les mer om medlemsskap i Sunne kommuner her

I samarbeid med helsesykepleiere og ungdom utvikler Regionsenter for barn og unges psykiske helse – Øst og Sør (RBUP) et nytt forskningsbasert tiltak som skal fremme god psykisk helse og livskvalitet hos ungdom. Tiltaket skal nå testes ut i skolehelsetjenesten, på ungdomsskoler og videregående skoler. Tiltaket skal være tilpasset helsesykepleieren sin hverdag samtidig som det oppleves som nyttig og relevant for ungdom som kommer til helsesykepleier for støtte og veiledning.

Målet er at ungdom som oppsøker skolehelsetjenesten får effektiv hjelp som bidrar til å fremme deres psykiske helse og livskvalitet.

Fra høsten 2023 blir tiltaket testet i en pilot med 30 skolehelsetjenester. Det vil samles inn data om hvordan det er å bruke tiltaket, både for helsesykepleiere og ungdom som deltar. Deretter vil tiltaket justeres til dets første fulle form, og testes ut i et fullskala eksperiment med 500 elever fra 2024 til 2025.

Ønsker skolehelsetjenesten i din kommune å teste ut tiltaket?

Sunne kommuner er partner i prosjektet. Dette gir våre medlemmer en unik mulighet til å bidra i utviklingen av tiltak som skal styrke ungdommers psykiske helse.

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende prat.

 

Ansvarlige for prosjektet er RBUP Øst og Sør. Samarbeidspartnere er Sunne kommuner – WHOs norske nettverk, forskningssenteret PROMENTA (Universitetet i Oslo og Folkehelseinstituttet) Viken fylkeskommune, Lillestrøm kommune, Mental Helse Ungdom (MHU), ADHD Norge, Rådgivning om Spiseforstyrrelser (RoS) og Barn av Rusmisbrukere (BaR).

Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd, og gjennomføres i perioden 2022 – 2026.